Speciality obalového designu, které se konaly tentokrát v Brně, otevřela přednáška pana Ivana Civína ze společnosti Packshot. Velmi inspirativní prezentace provedla tři desítky posluchačů cestou vývoje obalového designu a nezastavila se v současnosti. Naopak. Zabývala se možným vývojem a velmi realistickou prognózou do blízké budoucnosti.

Obalový design preferuje cestu „méně znamená více“ a tvar potisku výrobku se promítá do finálního tvaru. Vnější podoba obalů upouští od zdobnosti a přemíry barevnosti, hledá útočiště v jednoduchosti a čistotě, dává na první místo důležité a to nechává v prostoru vyznít. Ty nejúspěšnější trendy a novinky mají jasné směřování, podporují značku, nechybí jim vtip. Co se barev týká, jsou spíše umírněné, ale rozhodně ne nudné. Písmo upouští od patek a kurzív a ustupuje často až do ručně psané podoby.

Čárové kódy – The Global Language Of Bussines©

Technologie čárových kódů není novinkou a už vůbec ne tajemstvím. Tento systém automatického sběru dat umožňuje značení obchodních jednotek a následné využití zejména v maloobchodu. Přednáška pana Michala Bílého z GS1 Czech Republik ozřejmila nejčastější nešvary a dala prostor pro diskuzi a řešení konkrétních problémů s tímto značením.

Letem světem čárovými kódy a jejich devaterem nešvarů.

Nejčastějšími nedostatky je velikost (1) pod definovanými hranicemi (www.gs1cz.org), ale také navazující ochranná zóna (2), která musí poskytnout dostatečný prostor pro správné sejmutí kódu. I dobře navržený čárový kód se ocitne v kolonce „problémový“ v případě jeho nesprávného umístění (3), například do spoje sváru, nebo ohybu. Rovněž snížená výška symbolu (4) má za následek významné omezení čitelnosti. Barevné provedení (5) určuje následnou čitelnost a rozpoznatelnost a s barvou souvisí i další důležité parametry, kterým jsou kontrast (6) a například riziko inverzního barevného vyvedení (7). Chybějící či chybná kontrolní číslice (8) může také souviset s prodloužením doby dekódování čárového kódu. V neposlední řadě má velký vliv celková kvalita tisku (9) která by neměla být podceněna.

Značky, symboly, piktogramy

Svoji přednášku v rámci semináře Speciality obalového designu Vlado Volek (SYBA) věnoval grafickému zjednodušenému znázornění informací na obalech: značkám, symbolům, piktogramům. V zásadě lze rozdělit značky, symboly, piktogramy na tři kategorie:

- značky předepsané právním předpisem;

- značky ukotvené v technických normách;

- značky běžně používané a často i velmi oblíbené.

Do kategorie značek, symbolů, piktogramů používaných na základě právních předpisů patří například označení aerosolových rozprašovačů, označení objemu nebo hmotnosti hotově baleného zboží, označení obalů pro styk s potravinami, označení materiálu obalu, označení trvanlivosti kosmetických přípravků, označení, že výrobek odpovídá příslušným evropským předpisů.

 Do kategorie značek, symbolů, piktogramů používaných na základě technických norem patří například manipulační značky, identifikace materiálu výrobku, recyklační symbol Moobiho smyčka.

I mimo výše dvě zmíněné kategorie je požívána celá řada dalších symbolů, značek a piktogramů, například: „panáček“, zelený bod, označení biodegradovatelných materiálů, označení uhlíkové stopy, označení výrobků nevhodných pro těhotné ženy, označení výrobků a jejich částí nevhodných pro malé děti, označení upozorňující na vegetariánskou stravu.

Pozice značky (brandu) v obalovém designu

Přítomnost Halgard Stolte dala akci mezinárodní přesah. Tato zakladatelka sítě designových agentur v Německu, Česku, Litvě a Arménii posluchače seznámila s  prezentací značky v obalovém designu. Přednáška byla praktickou ukázkou návodů k vytváření udržitelného obalového designu a zacílená zejména na podporu značky.

Písmo a obaly, měření písma

Pedagog Milan Heroudek, který vyučuje na Střední grafické škole v Brně vystoupil s přednáškou, kde vysvětlil způsob měření písma a typografické soustavy. Zevrubně se zaměřil na pravidla hladké sazby.

Designéři, grafici vítáni

Stalo se již tradicí, že zejména grafikům a designérům pracujícím na volné noze nebo malým grafickým studiím byla nabídnuta bezplatná účast. Tento celkem pragmatický přístup založený na vzájemném prospěchu ze zlepšené komunikace mezi tvůrčími pracovníky a průmyslem se budeme snažit dodržet i ve Specialitách obalového designu v roce 2016.