Na zasedání Rady odpadového hospodářství, které se konalo dne 27. března 2024, byl upravený text nařízení týkající se obalů a obalových odpadů. Tato revize textu je reakcí na předběžnou dohodu, jež byla uzavřena mezi Radou a Evropským parlamentem 4. března 2024. Tato dohoda představuje výsledek společných diskusí a jednání, které směřovaly k vypracování kompromisního řešení, jenž by bylo přijatelné pro obě strany.

Text nařízení, který byl upraven, se zaměřuje na regulaci v oblasti obalů a obalových odpadů v rámci Evropské unie. Cílem je řešit problémy spojené s produkcí odpadu z obalů a podporovat opatření, která vedou k recyklaci a snížení množství odpadů, což má přínos pro životní prostředí a podporuje principy cirkulární ekonomiky.

Dohoda dosažená mezi Radou a Evropským parlamentem je klíčovým krokem v procesu legislativního rozhodování, neboť odráží společný postoj obou institucí k dané problematice. Po dosažení této předběžné dohody byl text nařízení následně předložen Radě a Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu (Výbor ŽP EP), které schválily jeho konečnou podobu.

Tato schválení znamenají, že upravený text nařízení má zelenou pro další kroky v legislativním procesu a blíží se k jeho konečnému přijetí a implementaci ve členských státech EU. Implementace tohoto nařízení bude mít významný dopad na způsob, jakým jsou obaly a obalové odpady v EU řízeny, a posílí snahy o ochranu životního prostředí a podporu udržitelného rozvoje.

Nařízení v pdf naleznete zde.