Nové legislativní povinnosti v Německu, které jsou platné nejenom pro obaláře, ale pro uživatele obalů, kteří své zboží importují do Německa. 

 

Nově se tak musí do systému LUCID registrovat všichni, kteří do Německ adováží cokoliv baleného nebo jakékoliv obalové prostředky. 

 

Nové legislativní povinnosti
-        https://www.verpackungsregister.org/en/information-orientation/knowledge-base/overview-of-amendments

-        Na webu jsou postupně uveřejňovány informační materiály, vč. různých tutoriálů pro jednotlivé skupiny společností, které se musí zaregistrovat – obalové společnosti, eshopy, copackingové společnosti.

 

Výrobce s novou povinností registrace do systému LUCID od 1.7.2022
·       Výrobní průmysl (např. stavební potřeby, strojírenství, kovoobráběcí průmysl)

·       Obchod (např. maloobchod s potravinami, specializovaná prodejna řízená majitelem)

·       bourárny a producenti (např. výkrmny, rybářství, chovy snášky vajec)

 

Jmenování oprávněného (autorizovaného) zástupce

-        Možnost pro mezinárodní společnosti bez pobočky v Německu

-        Společnosti se mohou zastupovat sami

Pokus si firma zvolí cestu zástupce, tak ten musí splňovat veškeré podmínky dané německou legislativou. Není to ale povinností, pokud je společnost schopna plnit své závazky. Co je důležité je, že za tu registraci je vždy zodpovědný výrobce – není možné tuto povinnost převést na zástupce. Zástupce se ale může postarat o všechny ostatní povinnosti, např. zálohování obalů, o přepravní obaly = o vše ostatní, kromě té samotné registrace. Pokud si ho ale zvolíte, je třeba mu svěřit všechny ostatní povinnosti.

Mezinárodní e-shopy nebo dovozci, kteří nemají pobočku v Německu, ale prodávají zde balené zboží, mohou jmenovat zplnomocněného zástupce se sídlem v Německu, aby za ně plnil povinnosti podle Verpackungsgesetz (zákon o obalech). Registrační požadavek je jedinou povinností, kterou nelze delegovat na oprávněného zástupce; musí ji plnit samotné společnosti.

►    Prodej baleného zboží v Německu je zakázán, pokud nebyly splněny povinnosti podle Verpackungsgesetz.

►    Možnost jmenovat autorizovaného zástupce usnadňuje  mezinárodním společnostem dodržování německého práva.

►    Mezinárodní společnosti, které nejmenují autorizovaného zástupce, musí samy plnit všechny povinnosti podle Verpackungsgesetz.

 

 

Pro více dotazů se na nás neváhejte obrátit!