Minerální oleje MOSH (MineralOil based Saturated Hydrocarbons) a MOAH (MineralOil based Aromatic Hydrocarbons) v obalech jsou předmětem zkoumání již několik let. Ukazuje se, že nyní se tento problém stává závažným. Jsou signály, že obchodní řetězce budou vyvíjet tlak na své dodavatele (zejména potravin), aby jim garantovali že obaly jejich zboží jsou olejuprosté.

Minerální oleje MOSH/MOAH v papírových obalech

Úvod do aktuální problematiky výskytu minerálních olejů zejména v obalech z recyklované lepeky přednese Dr. Johannes Bergmair, pravidelným českým a slovenským účastníkům semináře dobře známý. Ing. Jitka Sosnovcová, Státní zdravotní ústav, se podělí o výsledky testů obalů, v nichž byly použity materiály na bázi recyklovaných vláken.   , Regionály ústav veřejného zdravia, nastíní probíhající, připravované a očekávané kroky Evropské komise ohledně regulace výrobků z papíru určených pro kontakt s potravinami.

Plasty a minerální oleje

Ukazuje, se že minerální oleje nemusí být problémem vztahujícím mse jjenom k recyklovaným lepenkám, ale že mohou komplikovat obchodní vztahy i dodavatelům fólií pro balení potravin. Přítomnost pozvaných expertů dává naději, že se přinese světlo i do tohoto závažného problému.

Funkční bariéra

SVI, Švýcarský obalový institut, vydal útlou, ale důležitou publikaci SVI Guideline 2015.01_Innenbeutel: Specifikace a testování účinnosti bariéry vnitřních sáčků pro balení potravin v obalech z recyklované lepenky. V kostce lze charakterizovat: nemá cenu se příliš zabývat definováním druhů a množství škodlivých látek v potravin v obalech z recyklované lepenky, je jich totiž příliš, ale je účelnější soustředit se na bariéru obalů z fólií, v nichž jsou potraviny do těchto krabic vkládány. Je dním z řečníků je i  Dr. Thomas Gude, SQTS Swiss Quality Testing Services, jeden z autorů zmíněné publikace.

 Schvalování obalů / obalových materiálů v Maďarsku

Maďarsko má také své specifika, pro výrobce potravin a obalů pro potraviny je to proces schvalování obalových materiálů a obalů pro potraviny při jejich uvádění na tento trh. Informace včetně testovacích metod podá Dr. Tamás Szigeti, WESSLING Hungary.

Prohlášení: granulát - preforma – lahev

Loni jsme otevřeli diskuzi k rozdílným požadavkům na prohlášení ke granulátu (surovina), k preformám (polotovar) a k lahvím (finální výrobek) - pojďme si říci co přinesla expertní jednání během roku.

Odpovědnost výrobce baleného zboží

Výrobce potravin i kosmetiky má svrchovanou odpovědnost za jím uváděné zboží na trh, tj. odpovídá za potravinu nebo kosmetický přípravek komplexně,  a to včetně obalu, v němž je toto zboží prodáváno.

Mezinárodní seminář

Mezinárodní seminář Obaly pro potraviny a kosmetiku je prvním letošní akcí vzdělávacího projektu OBALOVÁ AKADEMIE. Seminář se uskuteční ve Velké posluchárně Státního zdravotního ústavu, 2. února od 10 hodin. Přednášky budou v češtině, slovenštině a angličtině, vše simultánně tlumočeno.