BPA opět na scéně, aneb Xenohormony v obalových materiálech. Jednou z obětí svaté války proti plastům jsou i obaly obsahující bisfenol A (bisphenol A, BPA). Jedná se například o barely na pitnou vodu nebo nápojové hliníkové plechovky, kde BPA je součástí laků používaných na vnitřní povrch plechovky. Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA (European Food Safety Authority) v rámci předběžné opatrnosti stanovil omezení pro používání BPA v předmětech a materiálech pro styk s potravinami. 

 

P Ř I J Ď T E    S I    P R O    O D P O V Ě D I  

P a c k S u m m i t   2 0 1 8

●   Potvrdily výsledky výzkumu, že by zvýšenou hladinu estrogenní aktivity nalezenou ve vzorcích balené vody mohl způsobit materiál těchto lahví?

●   Je-li na obalu pro identifikaci materiálu použita číslice 7, obsahuje obal BPA?

●   Co se může skrývat za označením „BPA free“?

●   Čím výrobci obalů nahrazují BPA?

●   Jsou tyto náhrady pro lidský organismus bezpečnější?

●   Vadí BPA v obalu kosmetice? 

 

S P E A K E R    

Dr.Dr. Johannes Bergmair, PackForce Austria a generální tajemník World Packaging Organisation, WPO. Díky svému dlouholetému angažmá v předním rakouském zkušebním ústavu OFI Vídeň, představí nejnovější poznatky včetně závěrů postavených na výsledcích více než tříleté práce na projektu zacíleném na rizika použití BPA, ve kterém byli zastoupeni výrobci obalů, výrobci polymerů i výrobci balených potravin a retailu. Práce se soustředila na výzkum vlivu některých chemických látek v obalech na možnost iniciování procesů namísto estrogenů. Dr.Dr. Johannes Bergmair je současně odpovědný za projekty WPO „Save Food“ a Food Safety“.