V letos nové kategorii Proces a technologie získala společnost Continental Automotive Czech Republic s.r.o. cenu nejenom za DIGI – 3D tray, ale obdržela ocenění i pro další zajímavé řešení v podobě R – R Hybridu. V tomto případě vývoj obalu řešil otázku Recycvle - Reuse. Oproti stávajícímu obalu se navíc jedná o mnohem úspornější alternativu.

Společnost Continental – to je více než 227 000 nadšených lidí, kteří den co den pracují v 56 zemích světa. Výrobní závody má firma i v ČR. A vedle vlastní výroby zde realizují i vývoj souvisejících technologií, včetně oblasti balení.

Zajímává alternativa koloběhu výroby

R-R tray redukuje transportní náklady při opakovaném použití obalu. Po vybalení dílů u zákazníka se vysoce kvalitní vstřikované traye rozdrtí na granulát. Polypropylénový tray je přepraven zpět k výrobci trayů, kde se vyrobí obaly nové. Odpadají náklady na zpětnou přepravu prázdných obalů, skladování a mytí.

Cesta, jak uspořit náklady

Obrovskou výhodou je okamžitá dostupnost granulátu a možnost vyrábět traye na základě požadavků zákazníka – v přesně požadovaném množství a just-in-time.

Oproti současnému systému „vratných obalů“ tak dochází k výrazným úsporám. R - R tray tak dostává svému názvu – Recycle–Reuse. Obalový tok tray zahrnuje logistiku Česká Republika - Anglie – Švédsko.