V rámci vlastního vývoje, jehož součástí je zkvalitňování služeb členům obalové asociace se i celému obalovému sektoru a tím zprostředkovaně i ekonomice jako celku, Syba dává akcent na kvalitu. To vystihuje heslo 

„Kvalita, ne kvantita“, a anglické mutaci „Quality over quantity“. Vývoj v posledních letech potvrzuje správnost této cesty.

Devadesátdevět

Cílem soutěže OBAL ROKU je šíření pozitivního náhledu na obaly, představení novinek a trendů jak v obalech, obalových materiálech, ale také nejnověji i v procesech a technologiích balení či výroby obalů. Neméně důležitým aspektem je zviditelnění obalových konstruktérů a designérů. Akcent na kvalitní komunikaci s potenciálními přihlašovateli potvrzuje i letošní rekordní počet přihlášených exponátů: bez jednoho stovka. Motivem organizátorů rozhodně není honba za slávou a lámání rekordů, ale snaha naplnit výše zmíněné heslo a získat opravdu kvalitní soutěžní exponáty.

WS v roce 2019 v Praze

SYBA jako plnoprávný člen globální obalové rodiny World Packaging Organisation WPO), která se organizátorem WorldStar Packaging Award (WS), se nejen v činnosti WPO stále intenzivněji angažuje, ale přísností požadavků kladených na účast a hodnocení v národní otevřené soutěži OBAL ROKU dosáhla toho, že je jedinou WPO  certifikovanou obalovou soutěží na trhu Česka a Slovenska. To umožňuje exponátům oceněným v soutěži OBAL ROKU účast v celosvětové obalové soutěži WorldStar Packaging Award. Jarní zasedání WPO v roce 2019 se uskuteční v Praze. Syba vedle organizace jednání výborů i bordu WPO bude organizovat i ceremoniál předání WS 2019, který je součástí agendy jarních zasedání WPO. Členové WPO se do Prahy nepokrytě těší, Matka měst hostila WPO naposledy v roce 2005.