PŘIHLASTE SE VČAS a využijte odbornou konzultaci přihlašovanéh obalu zdarma. OBAL ROKU je jedinečná soutěž s neopakovatelnou tradicí, kde vybírá nejlepší obaly odborná porota. Další speciální ocenění je udílené spotřebiteli. Přes 1000 koncových spotřebitelů vybírá nejlepší obaly v nezávislém výzkumu pod záštitou renomované agentury Kantar Millward Brown

Registrujte se ve své kategorii: Potraviny, Nápoje, PO P& POS displeje, Kosmetika, Farmaceutické produkty, Čistící a prací prostředky, Elektronika a spotřebiče, Automotive (přepravní a průmyslové obaly), Dárkové obaly a pstatní.

 
     
 
   
         
Odborná porota posuzuje přihlášené obaly jak z pohledu inovace, ochrany produktu, požadavků uživatelů, dopadu na životní prostředí, ale také z pohledu legislativy a marketingu.  

V galerijních prostorách MeetFaktory bude pro veřejnost, odborné školy a mediální partnery připravena expozice OBAL ROKU = VĚC VEŘEJNÁ

  OBAL ROKU je jedinou certifikovanou obalovou soutěží
v České republice a na Slovensku pro možnost vstupu do WorldStar Packaging Awards.
         
   
         

Co získáte vítězstvím v soutěži? ►Mediální propagaci více než 100 000 Kč ► Trofej, certifikát ►možnost užívat logo ►Marketingovou podporu obalu, produktu i podílejících se společností ► možnost uspět ve světouvé soutěži WorldStar Awards ► Viditelnost na významných obalových akcích 

  Speciální ocenění CENA SPOTŘEBITELE, přes 1000 koncových spotřebitelů vybírá nejlepší obaly. Výzkum zpracovává enomovaná agentura Kantar Millward Brown
         
 

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. května 2017 

 
  Všechy informace, registrace: www.obalroku.cz  
  Info: Kateřina Kolářová 602 625 117