Již po druhé se v dubnu konaly Security Printing Days, kterých se zúčastnilo ve Wiesloch-Walldorf více než 120 zákazníků společnosti Heidelberg. Vedle zákazníků nechyběli ani činitelé, kteří se zabývají rozpoznávání padělků.  Bezpečnostní tisk má v 21. století bohužel stále vzrůstající potenciál. K tomu, aby byly stále dokonalejší padělky bezpečně rozpoznávány, musí experti znát i všechny možnosti technologií.

Návštěvníci akce se mohli dozvědět prakticky vše o nejnovějších trendech i technologiích.  Nechyběli ani presentace tisku různých aplikací na šestibarevném tiskovém stroji Heidelberg Speedmaster XL 75, který je určen speciálně pro bezpečnostní tisk.

Bezpečnostní tisk s růstovým potenciálem

Riziko padělání řady produktů je v 21. století díky internetu, který usnadňuje přístup k informacím i technologiím, velmi vysoké.  Z tohoto důvodu vládní agentury i výrobci, kteří pracují s citlivými produkty, proto kladou velký důraz na maximální bezpečnost a jednoznačnou identifikaci.

Jedním z témat konference bylo seznámení s nejmodernějšími technologiemi, které jsou dnes na trhu k dispozici. Stále složitější typy bezpečnostních prvků obsahují nejenom nové typy průkazů totožnosti, cestovní pasy nebo řidičské průkazy, ale často i vstupenky na sportovní akce a koncerty.

Heidelberg patří k předním poskytovatelům bezpečnostního tisku

Přidávání ochranných prvků, jako jsou pokročilé typy hologramů, velmi jemné čáry a texty, image čitelné jen pod světlem určité vlnové délky atd. vyžaduje široké spektrum kompetencí řady různých technologií.  Heidelberg jako jeden z předních světových poskytovatelů systémů a komponentů pro bezpečnostní tisk tradičně velmi úzce spolupracuje s vysoce specializovanými partnerskými společnostmi. Zhruba tucet z nich bylo zapojeno i do Security Printing Days, kde měly i vlastní prezentace, ve kterých komunikovali různé možnosti zabezpečení z pohledu výrobce.