80 % plastů v oceánech pochází z pevniny. Plastový odpad, jako jsou především nápojové láhve patří k nejčetnějšímu obalovému odpadu v moři.  Existuje řada iniciativ, které se zabývají sběrem odpadů a tím následně zamezují znečištění moře. Sesbíraný recyklovaný plast používá nu obalů na čerstvé ryby nově i známý řetězec Tesco.

 

Iniciativa Tesco ve spolupráci s Keep Sea Blue, potenciálně umožní 500 tunám vyhozených plastů dostat se zpět do oběhu a neznečistit moře či oceán.

V řadě prodejen Tesco se v lednu poprvé prodávají ryby jako jsou čerstvé lososi, tresky, mořští vlci apod. v obalech, které obsahují alespoň 30 % recyklovaného pobřežního plastu shromážděného z pláží či pobřeží kolem Středozemního moře.

 

Zkušená neziskovka Keep Sea Blue zajišťuje sběr plastového odpadu

Očekává se, že přechod na nové obaly odstraní z životního prostředí ročně přibližně 500 metrických tun plastů a sníží množství „panenského plastu“ potřebného v obalech.

Plastový odpad skládající se z polypropylenu, PET, polyetylenu a dalších druhů plastů se shromažďuje z rizikových pobřežních oblastí, jako jsou pláže a pobřežní do 10 km od moře, a je tak zabráněno případnému vstupu do Středozemního moře větrem, deštěm nebo povodněmi.

Certifikovaný sběr a zpracování provádí nezisková organizace Keep Sea Blue, která spolupracuje s řadou firem a propojuje organizace napříč dodavatelským řetězcem od sběru až po opětovné použití v nových obalech. Jen na okraj: Keep Sea Blue se svými certifikovanými partnery shromažďuje, recykluje a znovu používá více než 2 000 metrických tun plastového odpadu z rizikových oblastí Středozemního moře.

 

Vysledovatelnost sběru zajištěna

PET podíl odpadu je poté pečlivě vytříděn, rozemlet, vyprán a recyklován a vrátí se zpět do potravinářských obalových materiálů. Prostřednictvím své přizpůsobené platformy Blockchain založené na technologii Oracle Blockchain organizace monitoruje a certifikuje cirkularitu plastů, což zajišťuje plnou vysledovatelnost materiálu.

 

 

Další informace o tom, jak Tesco ve svém podnikání snižuje množství obalů a plastů, najdete zde.