V prostorách AGES (Rakouská agentura pro zdraví a bezpečnost potravin) proběhla v první říjnový den konference Was gibt's Neues/What's new in Food Contact Materials (Co je nového v obalových materiálech pro potraviny), tentokráte zacílena na spolupráci a výměnu informací tří sousedících zemí: Rakouska, Česka a Slovenska. Jednalo se o modifikaci každoroční akce, která je zaměřena na odbornou veřejnost (výrobce, zpracovatele, distributory, specializované agentury, úřady, média). V letošním ročníku bylo ústředním tématem zdravotní posouzení látek ve styku s potravinami v souvislosti s požadavky právních předpisů.

Akcent na legislativu

Tematickému zaměření plně odpovídalo složení řečníků:

Johanna Foisnerová, Christa Hametnerová a Markus Polz, Rakouská agentura pro zdraví a bezpečnost potravin- AGES, Vídeň;

Milada Syčová, Regionálny ústav verejného zdravia, Poprad;

Jitka Sosnovcová, Státní zdravotní ústav, Praha.

Výměna názorů

V diskuzi se otevřely otázky kolem prohlášení na obaly ze skla, flexibilní obalové materiály s vakuově pokovenými vrstvami i problémy spojené s užitím recyklovaných plastů na obaly pro potraviny včetně nápojů. Přednášky i diskuze byla simultánně tlumočena – němčina/čeština/slovenština.