Evropská komise včera odpoledne představila očekávaný balíček k oběhovému hospodářství, jehož součástí byly následující iniciativy:

• Revize směrnice o obalech a obalových odpadech

• Sdělení o politickém rámci pro bioplasty, biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty

• Nařízení o certifikaci odstraňování uhlíku

 

Výkonný místopředseda Evropské komise Timmermans na včerejší tiskové konferenci označil obaly za „nepříjemné“ pro evropské občany. To je alarmující a zdá se, že to potvrzuje, že kritické funkce obalů při ochraně potravin, léků a výrobků jsou v návrhu Komise do značné míry opomíjeny.

 

Považujeme dnes přijatý návrh Evropské komise týkající se obalů a obalových odpadů za nedokončenou záležitost. Navzdory svým deklarovaným ambicím návrh nedosahuje toho, aby posouval udržitelnost obalů na další úroveň kvůli mnoha vážným nezodpovězeným obavám.

 

Návrh zásadně mění filozofii směrnice o obalech. 

 

Trošku čísel:

  • průměrný Evropan vyprodukuje ročně průměrně 180 kg obalového odpadu
  • Německo produkuje na obyvatele o 80% více obalového odpadu, než produkuje Česko
  • V Česku je současná spotřeba 125 kg na osobu a zhruba 90kg je recyklováno
  • 40% obalového odpadu je z plastů a 50% z papíru


I v Evropské komisi existují lidé, kteří mluví o ochraně planety, ale evidentně ignorují, jak snížit dopad CO2 nebo jak snížit množství odpadu.
Ignorují to, že vyhozené potraviny zvyšují CO2 mnohem více než obaly, které je naopak konzervují a prodlužují jejich životnost a dostupnost.

 

Chceme, aby Evropa měla pravidla cirkulace, která stanoví standard pro zbytek světa. Svévolné zákazy a nereálné cíle, které nejsou podpořeny vědeckými a empirickými důkazy, nejsou cestou vpřed.

 

Uveřejněný balíček "dohody":

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_7155