very light plastic carrier bagZřejmě s úmyslem zdecimovat poslední zbytky výroby plastových tašek u nás vynecháním slůvka „lehké“ nastolují úředníci Ministerstva životního prostředí v novém návrhu novely obalového zákona zpoplatnění všech plastových odnosných tašek s výjimkou velmi lehkých plastových odnosných tašek. Přitom bruselští úředníci se spokojí s takovou restrikcí vůči taškám se stěnou tenčí než 50 mikronů.

Nad požadavky Bruselu

Zatímco směrnice (EU) 2015/720, kterou se mění směrnice 94/62/ES má už ve svém názvu omezení spotřeby lehkých plastových odnosných tašek, návrh novely obalového zákona, kterou se požadavky této směrnice mají transponovat do českého právního pořádku zcela záměrně definici lehkých plastových odnosných tašek, postavenou na tloušťce stěny 50 mikrometrů, vypustil. Tím byla ovšem v neprospěch českých výrobců i spotřebitelů posunuty i návazné restrikce.

A není jim to dost, míry recyklace a využití stanoví nad čísly diktované Bruselem. Aby nám všem život podražili.