Téma HPE se v okruhu průmyslových a exportních obalů stalo jakousi ikonou, bez které se neobejde žádná konference, seminář. V této situaci je přirozené, že ani na SpeedCHAINU, největší středoevropské logistické konferenci chybět nebude. V sekci D – Obaly a obalové technologie v rámci přednášky  Trendy, inovace v přepravním balení se Vlado Volek nevyhne ani tomuto tématu.

Jan KurthHPEHPE, FEFPEB, Cork

Obalová asociace Syba dlohodobě spolupracuje s Německým svazem výrobců exportního balení, Bundesverband Holzpackmittel Paletten Exportverpackung (HPE) e.V. jehož zkušenosti jsou shrnuty  ve Směrnici pro exportní balení HPE, která se tak stala mezinárodně uznávaným kritériem kvality. Na podnět HPE se stala členem FEFPEB, a účast na 66. Kongresu FEFPEB v irském Corku využila i k jednání s úřadujícím ředitelem HPE, Janem Kurthem, který letos v této funkci vystřídal Siegfrieda von Laufenberga, který odešel do důchodu. Poslední jednání se Siegfriedem von Laufenbergem, již za FEFPEBpřítomnosti Jamna Kurtha, proběhlo letos v květnu v Bonnu.

HPE CHPE certifikace

Z 384 členů HPE je pouze 62 certifikováno jako výrobci exportních obalů podle požadavků HPE (16 %). Platí, že certifikováni mohou stát pouze členové HPE, tj, pouze němečtí výrobci. To, že nějaký výrobce má výtisk HPE Verpackungsrichtlinien (Směrnice HPE) a hrdě o sobě prohlašuje, že vyrábí podle HPE je taková česká klička: nevyrábí dle požadavků HPE (analogicky firma o sobě může prohlašovat, že splňuje příslušné ISO, ale dokud není certifikována příslušným orgánem, její prohlášení nemá žádnou hodnotu).

Certifikace dle HPE zahrnuje okruhy:

- výroba dle požadavků HPE;

- odpovědná přezkoušená osoba;

 - přeškolení pracovníci;

- odpovídající pojištění.  

 Ve spolupráci s HPE a FEFPEB připravuje Syba certifikaci na úrovni požadavků připravovaných sekcí IP (Industrial Packaging) FEFPEB a Směrnice HPE.

Odborný překlad

Druhé revidované vydání Směrnice HPE je z roku 2010. Syba nabízí možnost objednání Směrnice HPE (HPE Verpackungsrichtlinien), německého originálu a vedle toho i možnost objednat si jeho odborný překlad do češtiny v rámci aktivit Obalové akademie.