Společnost Pregis, přední výrobce ochranných obalů, vyhlásil nový plán  Pregis 2K30 (2K30= the year 2030), který spojuje udržitelnost s konkrétními kroky. Cílem je přispět k ochraně a zachování planety pro další generace.

 

2K30 zahrnuje nejenom skutečné, měřitelné cíle z hlediska výroby, ale i úzkou spolupráci s partnery Pregis, prodejci a zákazníky po celém světě.  Jedná se tedy zároveň i o jakousi otevřenou výzvu pro podobně smýšlející společnosti a jednotlivce, aby se připojili v udržitelných aktivitách ke společnosti Pregis.

 

Řeč čísel

A jaké jsou hlavní cíle ambiciosního projektu 2K30? Jen jako malá ochutnávka stručně a jasně v bodech:

• Snížit intenzitu emisí skleníkových plynů o 25%

• Logistická optimalizace, tedy  eliminovat nadbytečné překládání zboží u  1 milionu zákazníků

• Ušetřit při výrobě až 15 milionů nových stromů

• Vyrábět 100% produktů Pregis recyklovatelných, opakovaně použitelných nebo v případě nutnosti využívat materiály, které jsou vyráběny do 30%  z fosilních surovin. Snížit produktový a procesní odpad v zařízeních Pregis ve všech výrobních závodech.

• Investovat 15 milionů dolarů do cirkulárních a udržitelných řešení v oblasti materiálů, procesů a odpadu

atd.

 

Udržitelné aktivity rokem 2030 neskončí

"Naším posláním v Pregisu je řídit podnikání co nejudržitelnějším způsobem. Naší ambicí do roku 2030 je využít sílu individuálních příspěvků i kolektivní spolupráce mezi našimi zaměstnanci, zákazníky, partnery dodavatelského řetězce a komunitami, ve kterých žijeme a sloužíme. Při práci na dosažení těchto cílů budeme i nadále snižovat uhlíkovou stopu i ekologickou zátěž.  Je jasné, že naše ambice neskončí v roce 2030, ale budou pokračovat dál, abychom pomohli posunout naše podnikání, zaměstnance, zákazníky a zúčastněné strany směrem k budoucnosti s neutrálním podílem uhlíku, “řekl Clint Smith, senior ředitel pro globální udržitelnost.

Společnost Pregis stojí také za projektem Pregis Purpose Awards, který slouží k ocenění všech partnerů, kteří projevili stejné odhodlání k tomu, aby se svět stal lepším místem prostřednictvím iniciativ a postupů v oblasti udržitelnosti.