Dobrá voda je třetí značkou Mattoni 1873, jež sjednotila barvu PET lahví kvůli lepší cirkularitě

Dobrá voda, další významná značka minerální vody na českém trhu, se od prosince 2020 plní do PET lahví jednotné světle modré barvy namísto dřívějších několika odlišných. Skupina Mattoni 1873 tak pokračuje na cestě k udržitelnosti podporou ekodesignu lahví svých značek.  Cílem je usnadnit recyklaci a ideálně nastartovat tu mnohonásobnou „z lahve do lahve“.

Na Slovensku bude Mattoni zálohovat

„Nápojový průmysl má skvělou příležitost stát se jako první plně cirkulárním a udržitelným, a to aniž bychom omezovali výhody balení našich výrobků. Krokem, který k tomu povede, je kromě sjednocení barev i zavedení plošného zálohového systému, o nějž usilujeme. Získáme tak čistý recyklát potravinářské kvality, ze kterého lze vyrábět nové lahve znovu a znovu,“ říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873.

Prvním reálným příkladem takového cirkulárního nakládání s nápojovými obaly v praxi se zřejmě stane Slovensko, které spustí plošný zálohový systém od ledna 2022. „Naše výrobky včetně Dobré vody dodáváme i na Slovensko, proto budeme konečně PET láhve a plechovky za rok zálohovat alespoň tam. Doufám, že slovenský příklad naše úředníky inspiruje a ukáže, že plošný zálohový systém dává smysl i ve středoevropských podmínkách,“ dodává Alessandro Pasquale.

Jednotná barva láhví

Portfolio ochucené i přírodní minerální vody Dobrá voda bylo původně v obchodech k vidění v několika různých barevných provedeních PET lahví. Nyní se již všech 12 variant Dobré vody stáčí do lahví jednotné světle modré barvy.

Dobrá voda je po Mattoni a Hanácké kyselce třetí značkou skupiny Mattoni 1873, která sjednocuje barvu svých PET lahví. Během letošního roku se k nim přidá i Poděbradka.

 

Jak nižší počet používaných barev usnadňuje recyklaci PET lahví?

Použité PET lahve se momentálně třídí na třídicích linkách podle barev a odděleně se odesílají k dalšímu zpracování. Nejhojněji zastoupené barvy PET lahví, které jsou tedy i nejčastěji recyklované, jsou čirá, modrá a zelená. Z pohledu recyklace je proto žádoucí, aby výrobci nápojů používali některou z těchto barev. Krátkodobě to přinese efektivnější zpracování i využití vytříděných lahví, z dlouhodobého pohledu pak usnadní recyklaci zpět do lahví konkrétních barev. Tuto výhodu bychom v plné míře využili, pokud by ČR zavedla zálohový systém na nápojové PET lahve. Proto jde Mattoni 1873 příkladem a snižuje počet používaných barev u svých značek.