Známý leader z oblasti energetiky a automatizace, společnost ABB, vyvinul nový systém HPINet WIS, který je určen především pro výrobce papíru, tedy přesněji pro celulozní provozy, kde pomocí tohoto systému dochází k přesné detekci případných nečistot a tím i ke zkvalitnění celkového procesu výroby.

ABB je přední světovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace. Společnost má závody ve 100 zemích světa, kde zaměstnává více než 135 000 zaměstnanců.  Organizačně je ABB rozčleněno do čtyř divizí: Elektrotechnické výrobky, Robotika a pohony, Průmyslová automatizace a Energetika. Díky širokému portfoliu společnost může nabídnout i řadu zajímavých řešení pro obaláře či papírny.

Ve znamení HPINet WIS

Detekce a analýza nečistoty jsou prováděny specializovanými, vysokorychlostními programovatelnými zařízeními. Vysoká úroveň detekce, která je použitelná i pro nejmodernější papírenské stroje s velkou šířkou, je dána díky vysokému rozlišení, progresivním typům CMOS čidel i dalším pokročilých inspekčních nástrojů. Automatizovaná detekce, přesnost výpočtů či práce s opakovatelnými výsledky, vede ke zlepšení kvality i optimalizace výroby. Systém detekuje nečistoty již od 0,02mm2.Klasifikace jednotlivých vad je v souladu s příslušnými normami (ISO / TAPPI / ANSI).

 

Detekce celé výroby v reálném čase

Přesná detekce nečistoty, její klasifikace a zhodnocení hraje jednu z klíčových rolí v kontrole kvality a zlepšování procesů pro výrobu buničiny. Na rozdíl od starších technologií, které měly systém vyhodnocování nečistot založen na analýze jednotlivých formátů či úzkých pásů, nový systém dokáže detekovat a klasifikovat informace napříč celým výrobním pásem v reálném čase.