Podle výsledků, které byly předneseny na 11. ročníku Evropské konference bioplastů (European Bioplastics Conference) v Berlíně, výroba biopolymerů bude stoupat. A to dokonce navzdory současnému trendu poklesu cen ropy, který jejich produkci poněkud přibrzdil, jak zdůraznil François de Bie, předseda European Bioplastics.

Růst globální výrobní kapacity bioplastů se předpokládá i do budoucnosti. Předpokládá se nárůst ze současných 4, 2 milionů tun na 6, 1 milionů tun v roce 2021. Očekává se zvýšení využití především ve spotřebitelském průmyslu (22%), v automotivu a dopravě (14%) a stavebnictví (13%).

Zvýšení výroby v Asii, větší spotřeba v Evropě

I když zhruba 25% celosvětové produkce bude spotřebováno v Evropě, z hlediska výroby, bude pravděpodobným hnacím motorem Asie. Podle současné prognozy bude v roce 2021 více než 45 procent bioplastů vyráběno právě na tomto kontinentu.

Společenská zodpovědnost jako symbol udržitelného hospodářství

Trend výroby bioplastů je dán i zvýšenou společenskou zodpovědností, díky níž dochází, mimo jiné, i k poklesu skleníkových plynů v atmosféře. Bioplasty jsou symbolem pro inovativní typy průmyslové výroby, které nabízí řešení pro udržitelné hospodářství.

Aktuální grafy, data i další informace o této problematice lze najít na stránkách EUBP (Evropská bioplastická asociace) nebo zde