BrauBeviale se letos koná. Koncept veletrhu byl přepracován podle současných podmínek.   Ve spolupráci s příslušnými orgány byly vypracovány bezpečnostní a hygienické úpravy, které zajistí hladkou účast na veletrhu pro všechny. Mezinárodní veletrh investičního zboží pro nápojový průmysl se tak letos uskuteční od 10. do 12. listopadu na norimberském výstavišti jako „BrauBeviale Special Edition“. Toto rozhodnutí bylo učiněno v úzké spolupráci   s vystavovateli, návštěvníky i partnery a splňuje   tak výslovné přání odvětví vytvořit ještě letos fyzickou platformu pro diskuzi a byznys.

  Upravená hygienická opatření

„Ochrana našich zákazníků je samozřejmě vždy naší nejvyšší prioritou, a proto  jsme  ve  spolupráci  s odpovědnými  úřady  vypracovali  ochranná opatření   pro   bezpečnost   a hygienu   přesně   podle   potřeb   veletrhu BrauBeviale, abychom zajistili maximální bezpečnost pro všechny účastníky veletrhu,“ vysvětluje Andrea Kalrait, Executive Director veletrhu BrauBeviale ve společnosti NürnbergMesse, v čem zvláštní edice spočívá. Hlavními cíli ochrany a základními kameny každého opatření je umožnění aktuálních pravidel  pro  rozestupy,  dohledání  kontaktů  a hygieny rukou. Rovněž doprovodný program byl upraven tak, aby tyto požadavky splňoval. Oblast Craft Drinks Area, Fórum BrauBeviale i brau@home spojí své jednotlivé komunikační a informační aspekty s nezbytnými úpravami, aby byla zajištěna bezpečnost účastníků.

„S výjimkou párty se může uskutečnit  vše – samozřejmě za daných rámcových podmínek, které všichni známe z našeho každodenního života,“ shrnuje Andrea Kalrait koncept zvláštní edice BrauBeviale.

  Opatření pro bezpečnost

Návštěvníci budou halami vedeni jednosměrnými uličkami. Všude tam, kde nebude možné dodržet potřebnou vzdálenost od ostatních, bude nutné nosit roušky a také veletržní  stánky  budou  muset  splňovat  nezbytné  bezpečnostní a hygienické normy. Kromě toho se budou shromažďovat kontaktní údaje všech vystavovatelů a návštěvníků, aby byla zajištěna nezbytná dohledatelnost osob. Vzhledem k tomu, že uspořádání hal  nemůže být stejné jako v loňském roce, jsou návštěvníci vyzýváni,  aby se na letošní veletrh intenzivněji připravili.

Povinná registrace předem

Povinnou součástí příprav je plná registrace předem online. Aby nedošlo k překročení povoleného počtu návštěvníků v jednotlivé dny, jsou letos k dispozici pouze jednodenní vstupenky. Každý návštěvník si musí vybrat konkrétní den a zaregistrovat se právě na něj. Vstupenky jsou k dispozici z mobilních zařízení a umožňují bezkontaktní přístup do areálu.

Save the Date: BrauBeviale 2022–2024

Poznamenejte si už dnes data pro příští veletrhy BrauBeviale:

 BrauBeviale 2022: 8. až 10. listopadu 2022

BrauBeviale 2023: 14. až 16. listopadu 2023

BrauBeviale 2024: 12. až 14. listopadu 2024

Kontakt pro CZ

V případě dotazů neváhejte kontaktovat výhradní zastoupení veletrhu v ČR, společnost PROveletrhy s.r.o.,
E info@proveletrhy.cz,
T 775 663 548.