Dne 19. prosince 2023 se konalo klíčové zasedání Rady Evropské unie, na kterém byla schválena stanoviska pro nadcházející trialogová vyjednávání s Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Tato vyjednávání se zaměří na finalizaci nařízení o obalech a obalových odpadech, známého jako PPWR. Hlavním cílem těchto jednání je snížení objemu obalových odpadů a podpora oběhového hospodářství.

 

Statistiky ukazují, že průměrný obyvatel Evropské unie vytváří přibližně 190 kg obalového odpadu ročně, přičemž se očekává, že do roku 2030 dojde k 30% nárůstu. V reakci na tuto situaci se EU snaží dokončit legislativní proces PPWR před koncem aktuálního volebního období Evropského parlamentu na jaře následujícího roku.

 

Španělské předsednictví Rady EU, které se brzy předá Belgii, dosáhlo významného pokroku v projednávání tohoto legislativního procesu. První čtení návrhu, představeného europoslanci a schváleného dne 22. listopadu 2023, zahrnovalo úpravy, které byly následně schváleny na posledním zasedání Rady pro životní prostředí dne 18. prosince. Tento „obecný přístup“ měl za cíl urychlit legislativní proces a usnadnit dosažení dohody mezi Evropským parlamentem a Radou. Trialogy, které se zahájí v lednu, budou klíčové pro dosažení vzájemného kompromisu a dohody mezi EK, EP a Radou. Výsledná dohoda bude však mít neformální charakter a bude vyžadovat schválení podle jednacích řádů jednotlivých orgánů.

 

Nové nařízení přinese významné změny pro odvětví obalů a související průmysl, včetně stanovení bezpečnostních, udržitelnostních a recyklačních požadavků na obaly, jakož i zavedení označování pro lepší informovanost spotřebitelů. Bude obsahovat opatření pro minimalizaci obalových odpadů, včetně závazných cílů pro opětovné použití a omezení některých jednorázových obalů.

 

Rada EU navrhuje několik úprav v porovnání s návrhem Evropské komise, včetně posílení požadavků na chemické látky v obalech. Jedním z klíčových bodů je změna v parametrech výjimek z požadavku na zavedení zálohového systému, kde Rada navrhuje nižší cíle pro sběr PET a plechovek ve srovnání s původními návrhy EK a EP.

 

Závěrečná forma PPWR bude určena v prvních měsících roku 2024, po ukončení trialogových jednání.