Italská obalová legislativa není hotová, ale...

pokud jde o implementaci pravidla pro balení „FOR 50“ pro dřevěné obaly, naše odvětví zůstává zmatené a vyžaduje další objasnění. Termín realizace se posouvá na 1. ledna 2023. Odkaz Conai Progettare Riciclo poskytuje mnoho informací, které ukazují lehčí režim pro palety a IP (B2B) jako dřevěné bedny.


U palet EPAL a jiných přepravních obalů postačí uvedení recyklačního kódu FOR 50 v přepravních dokladech.

Dne 01.01.2023 vstoupí v Itálii v platnost zákon o označování obalů. Pro zjednodušení a zlepšení recyklace musí být obalový materiál označen na všech obalech uvedením recyklačního kódu. To platí v zásadě i pro palety EPAL a jiné dřevěné nosiče nákladu, které musí být označeny recyklačním kódem FOR 50.

 

Výjimka se však vztahuje na přepravní obaly, jako jsou palety EPAL.
Italské ministerstvo životního prostředí a energetické bezpečnosti ve vyhlášce ze dne 21.11.2022 potvrdilo, že přepravní obaly, které se převážně používají při transakcích mezi podniky (B2B), nemusí být označeny recyklačním kódem, pokud je namísto něj uveden recyklační kód. uvedeno v přepravních dokladech. Toto nařízení se vztahuje i na digitální přepravní doklady.

 

Pro dodání palet EPAL do Itálie a také pro přepravu zboží na paletách EPAL do Itálie bude tedy platit povinnost buď uvést v přepravních dokladech recyklační kód FOR 50, nebo použít palety EPAL označené recyklačním kódem FOR 50 od 1. ledna 2023.


Tato povinnost se nevztahuje na palety EPAL, které byly označeny nebo prodány před 01.01.2023. Porušení povinnosti označování může být potrestáno pokutou. V současné době není známo, že srovnatelná povinnost označování existuje nebo se plánuje v jiných evropských zemích. Pokud se tato změna změní, budeme vás informovat.

 

Kde může být označení?

EPAL již v březnu 2021 upravil Technické předpisy pro palety EPAL a umožnil označování palet EPAL recyklačním kódem „FOR 50“ platným pro dřevo. Označení může být na středním bloku dlouhé strany, na blocích krátké strany nebo na horní straně palet EPAL.


Uživatelé palet EPAL se tak mohou svobodně rozhodnout, zda místo označení palet použijí palety označené recyklačním kódem FOR 50 nebo uvedou v přepravních dokladech samotný recyklační kód FOR 50.

 

EPAL doporučuje vždy uvádět v přepravních dokladech recyklační kód FOR 50 při dodání nebo použití palet EPAL v Itálii nebo při přepravě zboží do Itálie.


Zejména při používání a dodávání použitých palet EPAL je obtížné zajistit, aby všechny palety byly označeny recyklačním kódem FOR 50. Při standardizovaném uvádění recyklačního kódu v přepravních dokladech mohou být problémy se smluvními partnery a italskými dozorovými orgány se vyhnout. Lze tedy předpokládat, že rutinní uvádění recyklačního kódu FOR 50 v přepravních dokladech při použití palet EPAL a jiných přepravních obalů ze dřeva se ustálí při pohybu zboží v Itálii a do Itálie.

 

Různá průmyslová sdružení doporučují, aby jejich členské společnosti používaly pouze palety označené recyklačním kódem FOR 50. Tím se má také předejít problémům vznikajícím ve vztahu mezi dodavatelem a odběratelem, protože řada společností v současnosti ještě neví o výjimce uvádění recyklačního kódu FOR 50 v přepravních dokladech. Mnoho výrobců palet EPAL proto již nově vyrobené palety EPAL označuje recyklačním kódem FOR 50.


Další informace o povinném označování obalů v Itálii lze nalézt ve směrnici vydané Ministerstvem životního prostředí a energetické bezpečnosti, která je přístupná prostřednictvím následujícího webového odkazu:

 

www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/GUIDELINES_for_the_environmental_labelling_of_packaging_27.09.2022.pdf