Dnes byl na webových stránkách OBALOVÉHO INSTITUTU SYBA zprovozněn on-line katalog dodavatelů obalů, balicích strojů, obalových materiálů a služeb v sektoru balení včetně akreditovaných zkušeben pokrývající český a slovenský trh. Při tvorbě koncepce katalogu byly jednak analyzovány podobně orientované weby, porovnávaly se výhody a nevýhody, jednak bylo tvůrci konzultováno se zástupci potenciálních uživatelů, tj výrobců baleného zboží, neboť ti jsou hlavní cílovou skupinou, které by měla být tato služba poskytována. Členění do kategorií nesmí být ani příliš podrobné ani příliš hrubé. Oba tyto extrémy odrazují návštěvníky. Co je platné, když při zadání požadavku je nabídnuto tisíce firem. Hledající je tam, kde předtím.

Druhý klíčový parametr je aktuálnost informace. Po negativních zkušenostech i s nadnárodními databázemi založenými na aktivitě zúčastněných firem, byla zvolena cestu mít vše pod kontrolou a firmy zařazovat do katalogu provozovatelem.

postupJednoduché ovládání

Pro rychlou orientaci a vyhledávání se v nabídce otevře okno nabízející výběr kategorií:

  • obaly a obalové materiály →
  • balicí stroje a linky →
  • balení na zakázku, direct mailing
  • exportní balení
  • obalový design, konstrukce obalů, speciální efekty
  • POS displeje a reklama
  • zkušebny

Kliknutím na kategorii se rozbalí nabídka s abecedně řazeným seznamem firem obsahujícím název, webové stránky s prolinkem a stručné, ale výstižné portfolio výrobků či služeb. Kliknutím na červené tlačítko s trojúhelníčkem se u firmy rozvine informace o adresu telefonní a emailové spojení.

Kategorie ukončené vodorovnou šipkou (→) se po kliknutí rozvinou do podkategorií a dle potřeby probíhá rozvinutí ještě o hladinu podrobněji. Příklad: výrobci lahví jsou zařazeni ve dvou podkategoriích a to „lahve plastové“ a „lahve skleněné“.

Každá kategorie ukončena šipkou se kliknutím rozbalí do podkategirií.

Do katalogu firmy CZ+SK a to bezplatně

Cílem je co možná maximální „pokrytí“, tj. aby v katalogu figurovaly všechny firmy operující v obalovém sektoru na území Česka i Slovenska, proto umístění v katalogu není podmíněno poplatkem. Lze odhadnout, že na zmíněných trzích operuje asi 500 firem dodávající obaly, obalové materiály a asi 100 firem dodávající balicí stroje. Pokud se mluví o dodavatelích, myslí se tím jak výrobci, tak i distributoři.

Výhoda pro členy Syby

Náklady na provoz on-line katalogu nesou členové obalové asociace Syba a tak je přirozené, že je jim poskytnuta výhoda přednostního umístění.