Po dvou letech rušení veletrhů souvisejících s pandemií přišel LEONHARD KURZ s vlastním interaktivním konceptem „interního veletrhu“ KURZ LABEL WEEKS.  Vícetýdenní interní open house v prostorách sídla společnosti ve Fürthu byl určen pro stávající a potenciální zákazníky i zástupce odborných médií. I když byla akce původně plánována „jen“ do konce října, pro velký zájem se nakonec protáhla až do prosince 2022.  

 

Celkem přijalo pozvání do Německa téměř 400 návštěvníků z 19 zemí. Všichni se mohli na vlastní oči přesvědčit o možnostech technologií a materiálů společnosti KURZ – nejen jako poskytovatele udržitelných transferových produktů, ale především i výrobce účinných, inovativních strojů. Různé ukázky nabídly návštěvníkům možnost vyzkoušet si pokročilé technologie naživo a zblízka. Návštěvníci mohli předem zaslat své vlastní podklady a návrhy společnosti KURZ - a tyto zakázky byly následně realizovány společně se zaměstnanci společnosti KURZ přímo ve Fürthu.

KURZ LABEL WEEKS byly zahájeny 20. června 2022 a původně měly skončit 28. října. Vzhledem k přetrvávajícímu vysokému zájmu, trvale pozitivní zpětné vazbě a přetrvávající vysoké poptávce po individuálních schůzkách byla však akce prodloužena o dalších šest týdnů do 9. prosince 2022.

 

Nejmodernější způsoby zušlechťování

Digitální dokončování bylo jedním z ústředních bodů odborné akce a během ní byly „živě“ představeny nejnovější stroje digitálního zušlechťování: DM-UNILINER 2D na bázi inkoustové technologie od dceřiné společnosti KURZ MPRINT a DM-UNILINER 3D od dceřiné společnosti STEINEMANN DPE. Oba moduly nabízejí největší možnou flexibilitu, protože je lze používat nezávisle na stávajícím tiskovém systému a procesu.

Presentovány byly i materiálově úsporné jednotky pro studenou ražbu DISTORUN®, která umožňuje následný tisk, vše především i s ohledem na udržitelnost. Obecně platí, že KURZ kladl velký důraz na konečnou úpravu za studena – v neposlední řadě proto, že představuje dlouhodobou alternativu k laminátům. Portfolio KURZ LABEL WEEKS bylo završeno prezentací rozmanitých řešení KURZ pro horkou ražbu, která odlišují produkty od konkurence působivými barevnými i vizuálními efekty (difrakčními, poloprůhlednými a haptickými).

 

Více než jen etiketa

Funkční etikety s přidanou hodnotou pro výrobce a značky jsou velmi trendy. V tomto segmentu představil KURZ zcela nový bezpečnostní typ etiket vyvinutý ve spolupráci s dceřinou společností SCRIBOS, který nabízí spolehlivou ochranu proti padělání a zároveň umožňuje koncovým zákazníkům integrovat různé možnosti interakce nebo bonusové programy. Pro načtení uložených informací stačí QR kód etikety jednoduše naskenovat chytrým telefonem.

Do kategorie bezpečnosti výrobků spadá i termotransferová technologie, která měla na KURZ LABEL WEEKS také svoji sekci. Již dnes je možné dosáhnout efektivních a udržitelných návrhů etiket pomocí termotransferových pásek (TTR). LEONHARD KURZ tuto technologii dále pokročil a implementoval další vlastnosti (TTR Unique UV a TTR Unique VEROSPEC®), které lze použít k vybavení etiket a dalších TTR tisků bezpečnostními prvky specifickými pro zákazníka.