resinNěkteré závěry článku Materiály a předměty publikovaném v CS Packaging News dne 8.2.2016 opírající se o diskuzi na semináři Obaly pro potraviny a kosmetiku pořádaném 2.2.2016 v rámci projektu OBALOVÁ AKADEMIE bude zřejmě nutné korigovat. Za tímto účelem OBALOVÝ INSTITUT SYBA inicioval jednání pracovní skupiny WG FCP (Food Contact Packaging) složené ze zástupců průmyslu i státní správy.

Nařízení č. 1935/2004

Zastřešující nařízení Nařízení 1935/2004 sebe deklaruje jako předpis, který se vztahuje na materiály a předměty, které v konečném stavu:

a) jsou určené pro styk s potravinami;

nebo

b) již jsou ve styku s potravinami a jsou pro tento účel určeny;

nebo

c) se u nich dá důvodně očekávat, že přijdou do styku s potravinami nebo že při jejich běžném nebo předvídatelném použití dojde k přenosu jejich složek do potravin.

Nařízení č. 10/2011

Jak bylo ukázáno výše, Nařízení č. 1935/2004 klade požadavky materiály či předměty ve stavu, v němž jsou či budou ve styku s potravinami užitím pojmu „v konečném stavu“.

Naproti tomu, Nařízení 10/2011 pro materiály a předměty z plastů již s pojmem „v konečném stavu“ neoperuje a:

ü  vyžaduje PROHLÁŠENÍ a tudíž i podpůrnou dokumentaci i pro MEZIPRODUKTY (příkladem může být předlisek) a LÁTKY (příkladem může být granulát) k výrobě materiálů a předmětů (příkladem mohou být lahve).

WG FCP (Food Contact Packaging)

Jakmile se na jednání WG FCP podaří naformulovat stanovisko k tomuto problému, budeme čtenáře neprodlenně informovat.

obalová akademiePartneři Obalové akademie

BrauBeviale 2016, DS Smith Czech Republic, FacPack 2016, Lloyd¢s Register LRQA, NVC NETHERLANDS PACKAGING CENTRE, MODEL Obaly, OTK GROUP, TOP TISK OBALY, Reliant Group, Smurfit Kappa, STEINBAUER LECHNER, THIMM Packaging

Mediální partneři Obalové akademie

BrandsStories, CS Packaging News, eLogistika.info, InStore Slovakia, Logistic News, Noviny pro grafický průmysl, Kvalita potravin, Kvasný průmysl, Packaging, Packaging Herald, Papír a celulóza, Print Progress, RetailNews, Transport a Logistika, Potravinářský obzor