Mezinárodní strojírenský veletrh: Na volné ploše mezi pavilony V a F stojí obrněnec BVP (bojové vozidlo pěchoty).

večeřa, greplová

Společnost TART ve spolupráci s UNIVERZITOU OBRANY a společností EXCALIBUR ARMY připravila pro návštěvníky veletrhu nevšední zajímavou podívanou. Pokud to počasí dovolí, deset minut před polednem je BVP, které bylo zabaleno předešlého dne rozbaleno, následující dvě hodiny je volně přístupnou návštěvníkům, úderem čtrnácté hodiny se chápe mikrofonu Petr Večeřa, redaktor rádia ČAS (v maskáčích s logem TART), aby ve spolupráci s Radimem Ušlem, šéfem divize TART, (na obrázku se Sandrou Greplovou, UNIVERZITA OBRANY) moderoval ukázku zabalení této bojové techniky do plastové fólie.

Balení na živo

Tříčlenná balicí parta pod vedením Lubomíra Dejmka nejprve překryje ostré hrany a výčnělky, přetáhne 

přes BVP netkanou polypropylénovou (PP) textílii. Poté přetáhne přes vozidlo připravený přebal z fólie MilCorr White bílé barvy, jak ostatně název napovídá. Přebal připomíná paletizační pytel roztažený do šířky, ale zejména do délky. Následně přebal je spojen s částí této fólie, na kterou „bévépéčko“ předtím najelo. Následuje doslova hra s ohněm: fólie je smrštěna teplem plynových hořáků, aby pevně obepnula balené vozidlo. Je zřejmé, že každá fáze balení vyžaduje potřebný fortel, nejvíce náročnou se jeví právě smršťování. Karel Čevelín, TART, reaguje na dotaz ohledně tloušťky použité fólie: 200 mikronů (0,2 mm).  

ušel, greplová

MilCorr White

VpCI fólie MilCorr White je ochranná, antikorozní (VpCI - Vapor phase Corrosion Inhibitor = uvolňující inhibitor koroze), teplem svařitelná a smrštitelná fólie, odolná proti UV záření, působení přímých klimatických vlivů a do značné míry i mechanických vlivů. Byla vyvinuta speciálně pro potřeby transportního a ochranného balení jako náhrada dřevěných obalů. Představuje moderní způsob krátko a střednědobé konzervace. Určeno pro balení kotlů, turbín, vozidel, strojů, rozsáhlých technologických celků, ocelových konstrukcí, sil, nádrží a i uložené vojenské techniky.

Fólie je zařazena mezi nejlepší obaly roku 2014

Porota soutěže o nejlepší obaly ocenila vlastnosti fólie udělením ocenění OBAL ROKU 2014.

bvp

bvp

bvp
dejmek