Výsledkem společného projektu Moelven Wood a Billerud je vývoj nového udržitelného obalového řešení pro interiérové panely Moelven. Cílem je vytvořit řešení na bázi papíru, které nahradí současné plastové smršťovací fólie. Formu spolupráce nastavila inovační soutěž, kterou pořádá Paper Province.

 

V září předložilo 19 společností 22 návrhů řešení jako odpověď na obalovou výzvu Moelven Wood, jejímž cílem je najít udržitelnější obal pro dřevěné vnitřní panely, které společnost vyrábí. Inovační soutěž uspořádal lesnický bioekonomický klastr Paper Province a vyhodnocení soutěže se konalo ve dnech 11. a 12. prosince ve švédském Karlstadu.

 

Billerud byl vítěz

Během soutěže společnosti dolaďovaly svá řešení s podporou mentorů v oblasti obchodu a vývoje produktů, komunikace, hodnotové nabídky a materiálů. Ve finále společnosti předložily své návrhy porotě společnosti Moelven, která jako vítěze vyhlásila Billerud a jejich obalové řešení na bázi papírových vláken.

 

Od plastu po papír

Nahrazení současných obalů do smrštitelné fólie obaly vyrobenými z obnovitelných materiálů je krokem ke snížení uhlíkové stopy společnosti Moelven Wood. „Obalové řešení, které jsme představili, nabízí moderní a atraktivní obal pro moderní a atraktivní produkt,“ říká Björn Larsson, Business Development Manager ve společnosti Billerud.

 

Od ledna letošního roku již ve výrobě

V lednu společnosti zahájela vývoj a výrobu prototypu obalů s cílem nabídnout budoucím zákazníkům Moelven produkty zabalené v mnohem udržitelnějších obalech.

Moelven je druhou společností ve Švédsku, která využívá inovační hackathon Bioboosters. "Proces hackathonu je novým přístupem k hledání inovativních řešení. Otevřeným oznámením výzvy společnosti a umožněním podnikům prezentovat své nápady může začít nová spolupráce a vývoj nových produktů," říká Malin Hildén, ředitel komunikace Paper Province.