Zajímavý objev přibyl minulý měsíc do sbírek Muzea města Ústí nad Labem. Při vyklízení objektu bývalého archivu firmy Setuza došlo k nalezení pěti papírových krabic s desítkami tiskařských štočků. Ty pocházejí z doby před druhou světovou válkou, kdy tovární areál na Střekově patři rodině Schichtů. Štočky sloužily k potisku obalů na výrobky tohoto potravinářsko-drogistickému koncernu. 

Muzeum v Ústí vzniklo roku 1876 a první expozici otevřelo v hotelu „Zlatá loď“ v Hrnčířské ulici (dnes sídlo restaurace Na Předmostí). Ale už za pár týdnů muselo jinam a pak zase jinam…Stěhování z místa na místo, život ve věčném provizoriu, takový osud provázel ústecké muzeum přesně 135 let jeho existence. Rokem 2011 se konečně zlomila nepřízeň hvězd a vzácné sbírky k dějinám Ústecka spočinuly v důstojných prostorech první opravdové budovy městského muzea, kde jsou dodnes.

Nový exponát měsíce – tiskové štočky na obaly

Měsíc listopad byl v muzeu ve znamení nalezených desítek štočků, které sloužili k potisku obalů rodiny Schichtů. Soubor zahrnuje notoricky známé výrobky jako rostlinný tuk Ceres, mýdlo s jelenem nebo svíčky Apollo a také řadu dnes už zapomenutých značek. Obaly jsou v různých jazykových mutacích dle směru exportu ústeckých výrobků.

Obaly nejenom s jelenem

Kdysi mělo jméno Schicht stejný věhlas jako Škoda nebo Baťa. Tento ústecký průmyslnický rod vybudoval impérium, jehož stále živým pokračovatelem je světový drogisticko-potravinářský koncern UNILEVER. V roce 2018 uplyne od založení firmy Schicht již 170 let.

Firma Schicht produkovala dodnes proslulé značky jako mýdlo s jelenem, kosmetiku Elida, tuky Ceres a Vittelo, olej Vegetol, zubní pastu Thymolin atd. Dominovala se svými výrobky obrovskému trhu rakousko-uherské monarchie, kterou pokrývala desítkami pobočných závodů a svými smaltovanými cedulemi s Jelenem v rozmanitých jazycích.

Průkopník reklamních kampaní

Přinášela do Evropy nové trendy v marketingu. Historicky první velkolepou celoplošnou reklamní kampaní roku 1928 ohromila nejen Československo, ale také Rakousko a Německo. V českém prostoru mezi prvními využila filmové reklamy a u zvukového filmu drží jednoznačný primát. První letecký závod v Rakousko-Uhersku z roku 1914 nesl název Schichtův let podle hlavního sponzora. S firmou jsou spojeny i další aktivity.

Po roce 1945 byly Schichtovy závody zestátněny a následně změnily název na Severočeské tukové závody – Setuza, původní výrobní program ale z velké části pokračoval.

Květnové kolokvium „Svět a jelen od Schichta“

Přes všechny vyjmenované superlativy doposud nikdo firmě Schicht/Setuza nevěnoval v českých/československých industriálních dějinách zaslouženou pozornost, jaké se dočkaly třeba srovnatelné podniky Škoda nebo Baťa. Ústecké kolokvium si klade za cíl tento deficit alespoň částečně snížit. Kolokvium by rádo pozvalo k aktivní účasti všechny odborníky na kolokviu „Svět a jelen od Schichta“, které se bude konat 17. – 18. 5. 2018 v Muzeu města Ústí nad Labem. V případě aktivního zájmu ohledně presentace, je potřeba kontaktovat organizátora do konce ledna na adrese: usgs@ujep.cz

 

Foto do news poskytlo Muzeum města Ústí nad Labem, Jiří Preclík