Modrý anděl (Der Blaue Engel) patří k nejstarším ekoznačkám na světě. Vznikla 1978 v Německu z iniciativy federálního ministerstva vnitra a životního prostředí. Značka se, za přísně daných podmínek, uděluje výrobkům a službám, které jsou ve všech směrech šetrné k životnímu prostředí, splňují zdravotní a bezpečnostní standardy. Nově tuto prestižní značku získaly popelnice ESE.

ESE World  patří k hlavním producentům popelnic, kontejnerů a nádob na odpad již více než 80 let. Díky bohatým zkušenostem vyrábí řadu velmi inteligentních obalů, kde jsou již uplatňovány standardy budoucnosti – především s ohledem na recyklaci a udržitelnost. Nyní společnost získala na své výrobky i ekoznačku Modrý Anděl.

Modrý Anděl není pro každého

Normy pro akreditaci ekoznačky Modrý Anděl jsou velmi přísné. Kontejnery musí být vyrobeny z nejméně 80% recyklovaných plastů a materiál musí být certifikován podle kritérií EuCertPlast - to znamená, že jeho původ a původ celého dodavatelského řetězce musí být vysledovatelný. Výrobní místo a procesy musí navíc ověřit nezávislá akreditovaná instituce.

Udržitelný produkt stejné kvality za nižší spotřebu energie

V porovnání s produkcí původního HDPE, recyklovaný HDPE šetří významně primární zdroje (ropu), Na výrobu je potřeba mnohem nižší procento spotřeby energie. Jako celek má výroba mnohem menší dopad na životní prostředí.

Samozřejmostí je, že náhrada za recyklát neovlivnilo kvalitu nebo životnost kontejnerů. Všechny kontejnery ESE Blue Angel splňují požadavky a požadavky příslušných národních a evropských norem a jsou certifikovány podle RAL-GZ 951/1.