I když jsme zvyklí na řadu nepochopitelných bruselských regulací, opatření Rijádu vyráží dech. Prvním srpnem končí přechodné období a vstupuje v platnost restrikce na vybrané skupiny výrobků z polyethylenu (PE) a polyprophylenu (PP). Opatření spočívá v tom, že vybrané výrobky smí být v Saudské Arábii vyráběny, nebo dováženy, nebo použity na zabalení či dovoz balených produktů, jenom pokud získají licenci dokládající jejich oxodegradovatelnost.

 

Licence

Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO), vydala předpis „Technical Regulation for Degradable Plastic Products“, ve kterém jsou popsány požadavky, postup k získání licence, ceny za podání přihlášky, posouzení i užívání licence. Získání příslušné licence je administrativně i cenově náročné. Oříškem ovšem je splnění vzájemně protichůdných požadavků: funkčnost obalu po celou dobu trvanlivosti balených výrobků a oxodegradace.

 

Značení

Součástí opatření je i povinnost označit tyto výrobky příslušnou značkou v odpovídající velikosti.

 

Obaly, ale nejen obaly

Do 16 skupin vybraných výrobků patří i obaly, například: odnosné tašky, sáčky na pekárenské výrobky, skupinové přebaly, průtažné i smrštitelné fólie, sáčky z bublinkové fólie, fóliové vložky do lepenkových krabic a beden, obaly pro tiskoviny zasílající poštou a také jednorázové kelímky, talíře, příbory. Do okruhu restrikce spadá i řada neobalových produktů jako například rukavice a další jednorázové plastové ochranné prostředky.

 

Protimluvy

Brusel svojí antiplastovou iniciativou a Rijád pro-oxo restrikcí roztáčejí pod pláštíkem ochrany životního prostředí nebezpečnou spirálu nesmyslných regulací odporující vědeckým poznatkům i selskému rozumu a v konečném důsledku jdoucích proti sobě: Brusel opírá antiplastovou směrnici kromě jiného i boj proti plastovým mikročásticím, Rijád nařizuje jejich mohutnou tvorbu.

Ačkoli v jedné pasáži saudskoarabského předpisu jsou z působnosti vyňaty výrobky používané v zdravotnickém a potravinářském průmyslu, řada obalů pro potraviny je v některé z vybraných 16 skupin jmenována.

 

Výrobci oxo činidel na koni

  Výrobci oxo činidel opatření saudské Arábie vítají, například britská společnost Symphony Environmental Ltd, se chlubí tím, že jejich činidlo d2w již pro saudskoarabský trh získalo licenci pod číslem 1-000000002967867272858-1438.