Technická norma EN ISO 17351:2014 Packaging – Braille on packaging for medicinal products vydaná v červenci 2014 nahradila technickou evropskou normu EN 15823:2010 Packaging – Braille on packaging for medicinal products.  Česká technická norma ČSN EN ISO 17 351 Obaly – Braillovo písmo na obalech pro léčivé přípravky s datováním duben 2015 nahrazuje ČSN EN 15823 Braillovo písmo na obalech pro léčivé přípravky.

Nástroje beze změny

Obsahově se nic nemění, pozitivním aspektem tohoto řešení je globální platnost v jádru nezměněného technického předpisu, který lze aplikovat i obaly mimo sféru léčiv. V tom je největší přínos, podařilo se prolobbovat, aby se  obsah původně evropské normy EN 15823:2010 Packaging – Braille on packaging for medicinal products byl převzat beze změny do normy ISO a ten pak zpětně beze změny ukotvil  v EN ISO 17351:2014 Packaging – Braille on packaging for medicinal products.

Šlendrián státních úředníků

Ačkoli se Česká republika zavázala vydat českou verzi do 6 měsíců, bohužel i zde stát ukazuje špatný příklad a své závazky neplní. Norma ČSN EN ISO 17 351 Obaly – Braillovo písmo na obalech pro léčivé přípravky v lednu 2015 vydána nebyla, ačkoli překlad byl hotov již v polovině září 2014.

On-line normy

Copyright na technické normy má Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, zakoupit lze jak normy tištěné, tak i získat on-line přístup, který bohužel skokově podražil. Paradox státního monopolu (umocněno v kontextu výše popsaného šlenriánu).