Dle technické normy ČSN 77 0000 Obaly – Základní názvy je obal definován jako soubor obalových prostředků umožňující pojmutí (uložení) a manipulaci a ochranu a dodání výrobku/výrobků (nebo odpadu/odpadů). Obal má tak řadu základních funkcí, k nim pro umožnění dodání patří i funkce informační a propagační.

Pestrost života ukazuje, že se může uplatnit v jistých okamžicích i další funkce a to funkce politická umožňující polopaticky, rychle, nepřehlédnutelně a s dostatečnou argumentační razancí vyjádřit svůj názor na řečníka, v tomto případě politika. A to i politika na postu nejvyšším.

Vejce, skořápka

Vejce: bílek, žloutek, skořápka. Z hlediska kulinářského je bodem zájmu obsah ve skořápce, tj, bílek a žloutek, ať již každá z těchto substancí zvlášť nebo dohromady. Skořápka, tedy přírodní obal a součást produktu zvaného vejce stojí mimo zákon o obalech. Nicméně umožňuje manipulaci s obsahem a do značné míry jej i chrání. Nicméně je dostatečně křehkým obalem, aby v případě politického nasazení neublížil cíli a to či jako obal ještě plný, nebo střepiny skořápky.

Ideálním prodejním obalem pro tuto sametovou munici jsou papírové krabičky i plata z nasávané kartonáže a tak zvýšená obliba a růst spotřeby této munice je příznivým faktorem pro udržitelnost výrobců obalů zaměřených na tento sektor.

Červenou i bezobalovému balení                        

Obalový sektor není příznivcem bezobalového balení prosazovaného hnutím Deti Země, nicméně bez obalu vytažená červená karta je jasně srozumitelným signálem nejen na hřišti.

Poslední informace naznačují, že by v lednu mohla propuknout krize způsobená nedostatkem vajec a červených karet…