U příležitosti oslav Dne Země  společnost BlueTriton Brands uvedla na trh nové typy obalů. Nové hliníkové láhve representují celkem 5 designů, a to pod značkami – Poland Spring®, Deer Park®, Ice Mountain®, Arrowhead® a Pure Life®.

 

Ve spolupráci s globální sítí podniků zaměřených na pozitivní dopad na životní prostředí (1% for the Planet) se BlueTriton zavázal věnovat 1 % z prodeje hliníkových lahví ekologickým organizacím v rámci této sítě.

 

Nový typ obalu je výborně hodnocen

Nový typ obalu je příkladem dlouhodobého závazku společnosti BlueTriton k udržitelnosti a zároveň i příspěvek k odpovědnému chování k vodním zdrojům. Počin byl oceněn i generální ředitelkou společnosti 1% for the Planet, Kate Williams. „Jsme nadšeni, že můžeme přivítat BlueTriton v naší rostoucí síti tvůrců změn, kteří dělají zásadní práci, aby pomohli chránit naši planetu a sloužit našim komunitám. Tleskáme úsilí a odhodlání BlueTriton zajistit všem komunitám přístup k bezpečné pitné vodě z udržitelných zdrojů a zároveň šetřit přírodní zdroje, které ji poskytují."

 

Obalem udržitelné aktivity nekončí

Uvedení hliníkových obalů společnosti BlueTriton na trh pomůže společnosti do roku 2030 dosáhnout cíle 100% recyklovatelných, znovupoužitelných nebo kompostovatelných obalů, což je jeden z jejich hlavních cílů.  BlueTriton také pracuje na zachování odolného zásobování vodou, diverzifikaci zdrojů sběru vody a pomáhá chránit tisíce akrů povodí a mokřadů. V rámci této práce má BlueTriton specializovaný tým národních manažerů zdrojů s geology, hydrogeology a inženýry, kteří neustále pracují na pochopení vodních zdrojů vlastněných a spravovaných společností, jejich přirozeného cyklu a toho, jak podporovat jejich udržitelnost. Tyto akce pomáhají podporovat dlouhodobou udržitelnost a zajistit přístup ke zdravé hydrataci pro další generace.