Společnost Tetra Pak vydala v červnu 25. Zprávu o udržitelnosti, která sleduje pokrok, jehož společnost dosáhla v rámci svého programu udržitelnosti. Zaměřuje se na pět vzájemně provázaných oblastí: potravinové systémy, oběhové hospodářství, klima, přírodu a sociální udržitelnost.

 

Zpráva o udržitelnosti společnosti za rok 23[1] , která byla zveřejněna 5. června na Světový den životního prostředí OSN, ukazuje 20% snížení emisí skleníkových plynů v hodnotovém řetězci[2] a 47% snížení emisí skleníkových plynů v rámci vlastních provozů od roku 2019. Tetra Pak je na dobré cestě ke splnění cíle čistých nulových emisí skleníkových plynů ve vlastních provozech do roku 2030[3]. Podporuje dlouhodobou ambici společnosti spolupracovat s dodavateli, zákazníky či dalšími zúčastněnými stranami a dosáhnout čistých nulových emisí skleníkových plynů v celém hodnotovém řetězci do roku 2050.[4]

Komplexní řešení v kombinaci se zodpovědností

Dalším významným milníkem bylo uvedení aseptického nápojového kartonu s bariérou na bázi papíru, který snížil uhlíkovou stopu o třetinu (33 %)[5] a přiblížil společnost k vývoji nejudržitelnějšího potravinového obalu na světě.[6] Toto světové prvenství bylo výsledkem investice 100 milionů eur do výzkumu a vývoje obalů v roce 2023, přičemž stejné investice se plánují každoročně po dobu dalších pěti až deseti let.

Adolfo Orive, President & CEO společnosti Tetra Pak, k výsledkům dodává: "Aby bylo možné udržitelným způsobem uživit rostoucí populaci, je spolupráce napříč potravinářským průmyslem stále důležitější. Naše celosvětová přítomnost a komplexní řešení nám každý den poskytují příležitosti ke spolupráci se zúčastněnými stranami v celém hodnotovém řetězci: od zemědělců, výrobců potravin až po dodavatele, politickou reprezentaci, spotřebitele a další. Uvědomujeme si odpovědnost, která s touto rolí souvisí. Jsme i nadále odhodláni podílet se na transformaci světových potravinových systémů, abychom zajistili jejich větší bezpečnost, odolnost a udržitelnost."

Zpráva o udržitelnosti společnosti Tetra Pak za rok 2023 upozorňuje na další úspěchy společnosti v uplynulém roce a její pokračující iniciativy na ochranu potravin, lidí a planety. Patří mezi ně:

·         Rozšíření programů školního stravování: Společnost pomohla 64 milionům dětí ve 49 zemích získat přístup k mléku a dalším výživným nápojům prostřednictvím programů školního stravování.

·         Urychlení recyklace: množství kartonových obalů sebraných a odeslaných k recyklaci se celosvětově zvýšilo o 7 % oproti roku 2022. Kromě toho došlo k 14% nárůstu objemu polyAl[7] odeslaného k recyklaci.[8] Jedním z projektů, který významně přispěl k výše popsaným nárůstům, je nejnovější linka na recyklaci nápojových kartonů, která byla spuštěna v polské Ostrołęce v červenci 2023. Společná investice společností Tetra Pak a Stora Enso v hodnotě téměř 30 milionů eur umožňuje ztrojnásobit roční kapacitu recyklace nápojových kartonů z 25 000 na 75 000 tun. Linka tak bude schopna pokrýt recyklaci veškerého objemu nápojových kartonů prodaných v Polsku a také dalšího objemu ze sousedních zemí, včetně České republiky, Maďarska, Slovenska, Lotyšska, Estonska a Litvy. V příštích letech plánuje společnost Tetra Pak vynaložit na investice do recyklační infrastruktury po celém světě až 40 milionů EUR ročně.

·         Opětovné uznání vedoucího postavení v oblasti transparentnosti a výkonnosti podniků: Společnost Tetra Pak byla již poosmé v řadě zařazena na "A list" CDP Forests. Kromě toho společnost získala hodnocení "A-" v oblasti bezpečnosti vodních zdrojů, přestože v této oblasti podává zprávy poprvé.

·         Aktivní uplatňování Obecných zásad OSN pro podnikání a lidská práva.

 

Celou zprávu za rok 2023 naleznete na zde.[1] Finanční rok 2023 (FY23) je období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.
[2] Rozsah 1, 2 a 3. Rozsah 1 zahrnuje přímé emise z vlastněných nebo kontrolovaných zdrojů. Rozsah 2 zahrnuje nepřímé emise z výroby nakoupené elektřiny, páry, tepla a chladu spotřebované vykazující společností. Rozsah 3 zahrnuje všechny ostatní nepřímé emise, které vznikají v hodnotovém řetězci společnosti.
[3] Rozsah 1, 2 a služební cesty - ve srovnání s rokem 2019.
[4] Rozsah 1, 2 a 3 - ve srovnání s rokem 2019.
[5] Carbon Trust™ ověřený model Tetra Pak "Carton CO2 Calculator" verze 9 (platný od 2023-01-01). Rozsah: Měření od kolébky do hrobu kartonu Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf s rostlinnými polymery v potahu a bariérou na bázi papíru ve srovnání se standardním balením Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf. Geografie: EU Údaje o odvětví.
[6] Ambicí společnosti Tetra Pak je vytvořit "nejudržitelnější potravinový obal na světě". To znamená vytvářet kartony, které jsou vyrobeny z obnovitelných nebo recyklovaných materiálů, které pocházejí z odpovědných zdrojů, čímž přispívají k ochraně a obnově klimatu, zdrojů a biologické rozmanitosti naší planety; přispívají k nízkouhlíkové výrobě a distribuci; jsou pohodlné a bezpečné, čímž přispívají k odolnému potravinovému systému; jsou plně recyklovatelné.
[7] Nevláknitá složka kartonových obalů je známá jako polyAl, což označuje vrstvy polyethylenu a hliníku, které se používají jako bariéra proti kyslíku a vlhkosti k ochraně obsahu potravin v aseptických kartonových obalech.
[8] Pro vykazované kartónové obaly sebrané k recyklaci používáme, pokud jsou k dispozici, oficiální veřejně dostupné údaje z renomovaných zdrojů, jako je vládní agentura, registrovaná organizace pro zpětný odběr, celostátní průmyslové sdružení, nevládní organizace atd., které jsou pravidelně hlášeny za použití jednotného přístupu.