Obal roku 2022 již své vítěze nejenom zná, ale na velmi povedeném Galavečeru byli i úspěšní přihlašovatelé již odměněni i příslušnými trofejemi. Do vánoc již nezbývá mnoho času, pojďme si tedy s některými oceněnými (Hlavní ceny předsedkyně poroty OR – zlatá, stříbrná a bronzová, Cena Udržitelnosti a Cena Sympatie) na téma Obal roku popovídat, jejich názory mohou být vysvětlující i inspirující pro další ročník. Skutečným inspirativním příběhem je cesta za Cenou Sympatie, tedy na Dvůr Skalkov, za panem Rudolfem Kučerou.

 

Cenu Sympatie je zvláštní tím, že jako u jediné ceny, nemusí produkt získat Cenu Obal roku. Bez ohledu na to, zda přihlašovaný exponát uspěl u odborné poroty a tím získal ocěnění OBAL ROKU nebo ne, rozhodl se Obalový institut Syba, organizátor soutěže, udělovat CENU SYMPATIE exponátům, jejichž tvůrci využili nové metody, nové přístupy, netradiční až šokové změny či nápady. A letos naprosto právem získala toto ocenění papírová taška na brambory a zeleninu (RUDOLF KUČERA - DVŮR SKALKOV). Takto zabalené brambory nevysychají, neztrácí váhu - v tašce si vytvoří vlastní mikroklima,nezezelenají – vždy lze tašku uzavřít, aby nebyly na přímém světle, ani nic nezapráší, (neušpiní ostatní nakoupené zboží – uzavřený obal). Praktická papírová taška s ouškem 3 kg nebo 5 kg je několika násobně použitelná. Obal je ekologický, recyklovatelný a kompostovatelný.

A jak vůbec myšlenka tohoto obalového konceptu vznikla? Pro čtenáře našeho SYBA blog jsme vyzpovídali přímo pana Rudolfa Kučeru.

 

Na počátku byly změna myšlení spotřebitele

Několik let se zúčastňuji soutěže Obal roku jako divák a pozoruji trend balení. Mým koníčkem je obchod a poradenství v oblasti zemědělství. V tomto oboru se komodity určené pro konečného zákazníka balí do rašlového obalu nebo do igelitového obalu. Zboží (komodity - brambory, zelenina) se dříve balilo pouze špinavé, neprané, nekartáčované. Dnes chce odběratel (prodejce) čisté zboží, nejlépe prané a to se balí do plastových obalů (rašl nebo igelit). Konečný zákazník už chce něco jiného, šetrnějšího k přírodě. Pokud se mu to nenabídne, spokojí se i s obalem horším (plastovým), ale ví, že se musí něco dobrého udělat pro přírodu. Když bude mít možnost volit lepší obal (recyklovatelný, kompostovatelný, znovu použitelný...), bude do budoucna si to uvědomovat a bude to zboží hledat v tom lepším obalu.


Vznik obalu
Měly jsme požadavek od několika odběratelů na zabalené neprané zboží - vytvořit přírodní obal, aby dobře vypadal, nic z něho nepadalo a zboží bylo čisté a pokud možno, co nejvíce přírodní, neprané. Chtěli jsme obal recyklovatelný, napadl nás papír. Vymysleli, vytvořili, a hlavně jsme udělali průzkum u několika stovek konečných odběratelů a na základě kladných hodnocení jsme začali balit zemědělské produkty do papíru - papírových tašek. V roce 2020 na jaře jsme použily papírovou tašku s nalepenou obyčejnou malou etiketou (4 x 6 cm) dle předpisu UKZUZ o označování potravin. Na podzim téhož roku jsme přidali úhlednější, ale hlavně větší etiketu s popisem odrůd, a ještě jsme vytvořili druhou etiketu se znakem výrobce a dalšími informacemi. Z každé strany tašky byla nalepena úhledná etiketa. Takto označená tašky se zbožím byla od jara 2021 distribuována do internetových obchodů a jiných kamenných obchodů. Během roku 2021 se zvýšil odbyt, tak jsme začali přemýšlet o dalších úpravách. Na jaře roku 2022 jsme v rámci zjednodušení a také ušetření práce a materiálu jsme vytvořili jednu etiketu se všemi náležitostmi, co k popisu výrobku patří a přidali ještě krátkou propagaci a informaci o jiných odrůdách brambor. Tak jsme v r. 2022 snížili potřebu etiket o 50%. V roce 2023 počítáme s další úpravou etiket i samotného dizajnu tašky.  Obal - papírová taška se osvědčila, líbila a je po ní stále větší a větší poptávka. Tak jsme takto označenou tašku přihlásili do soutěže Obal roku 2022 a byli jsme zvědaví, jaký bude názor na tento obal. 

 

Ocenění

Oceněním jsme byli příjemně překvapeni, nečekali jsme to a velice si tohoto ocenění vážíme. Ocenění pro nás znamená určitou výzvu pokračovat v dalším vylepšení vlastního obalu a uvádět ho dál trh. Je stále co vylepšovat, je to vidět na každém obalu. To je i důkaz soutěže Obal roku.
Na soutěži Obal roku jsou vidět trendy i smýšlení zákazníků, kam a jakým směrem se posouvá společnost. Myslím si, že Obal roku má jeden malý nedostatek - málo se o něm ví. I na tomto malém problému v našem případě pracujeme.
Získané ocenění se pro nás stalo velkým impulsem k dalšímu vymýšlení nového obalu s novou jednodušší etiketou. Jednáme s několika novými tuzemskými dodavateli o nových materiálech.

 


Náš vlastní příběh na závěr

V rámci poradenství a obchodu v zemědělství jsme si vytvořili před několika lety malou farmu, na které jsme začali pěstovat v maloparcelkách cca 40 odrůd brambor od nejlepších českých a zahraničních šlechtitelů, zvolili jsme čtyřhonný osevní postup. Farma měla celkem 4 ha. Časem jsme farmu rozšířili na dnešní plochu a povýšili i plochu konzumních brambor. Konzumní brambory velice šetrně sklidíme na poli rovnou do beden. Pak je necháme 3 dní osušit, 14 dní zahojit a dalších 10 - 15 dní dozrát a následně je kvalitativně vytřídíme, mechanicky očistíme kartáčováním - suchou cestou. Po tomto zdlouhavém procesu je balíme do papírových tašek a expedujeme.