Registrace do 29. ročníku obalové soutěže OBAL ROKU je v plném proudu. Již přihlášené exponáty jsou z rozličných kategorií a ukazují, že laťka bude letos hodně vysoko. Kategorie jsou stejné jako v uplynulém ročníku, navíc přibyla kategorie speciálně pro pivovary, kterou podporuje Český svaz pivovarů a sladoven. Na základě diskuzí s přihlašovateli je závěrka soutěže prodloužena až do 5.srpna.

 

Kritéria hodnocení

Stanovená kritéria a jejich váha budou hrát velkou roli při hodnocení, které bude díky novému systému velmi detailní a bude vyžadovat více času pro hodnocení.

V rámci hodnocení přihlášených exponátů bude letos brán velký zřetel na tato kritéria:

  • míra inovace
  • technické zpracování (kvalita materiálu, funkčnost exponátu, výrobní provedení)
  • design (grafická a/nebo konstrukční podoba)
  • logistická otázka (stohovatelnost...)
  • udržitelnost (míra recyklace, materiály) 
     

Iva Werbynská, ředitelka Obalového institutu SYBA, uvedla: „V současné době, kdy se mění nařízení a to nejenom ta z Evropské komise, věřím, že je ten správný čas ukázat, že se naše dovednosti, technologie, materiály a um celkově, posouvají stále kupředu. Navázat na tradičně dobré jméno českého průmyslu, rychle se adaptovat na zhoršující se environmentální situaci a prosadit se – k tomu všemu dává příležitost tradiční obalová soutěž OBAL ROKU. Právě ta dává příležitost k získání ocenění a jeho následné využití pro komunikaci nového produktu široké veřejnosti. Vždyť správný obal zvyšuje hodnotu produktu. Progres v neotřelých řešeních a přínos v oblasti inovativních obalových trendů posouvá Česko a Slovensko mezi absolutní světovou špičku.“

 

Prezentovat obaly před porotou bude možné třemi způsoby. První možností je, že obal představí přihlašovatel osobně před porotou. Druhou možností je, že využije představení prostřednictvím organizátora. Třetí, nejnovější možností představení obalu, je představení prostřednictvím Zoom videokonference.

 

Registrace do soutěže i letos probíhá online a to prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu www.obalroku.cz.  

 

Hodnocení v srpnu

Odborné poroty se k hodnocení přihlášených exponátů sejdou ve dnech 23. až 25. srpna. Po posledním dni komise proběhne již tradiční večírek s vyhlášením oceněných.

 

OBAL ROKU

OBAL ROKU je jediná certifikovaná obalová soutěž určená pro české i zahraniční firmy, které se podílí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na  trhu objevují. Celá soutěž vyvrcholí slavnostním předání ocenění na Galavečeru OBALu ROKU.

Úspěch v soutěži OBAL ROKU dává možnost nominace a je bránou do světové soutěže WorldStar Award. Zde se utkají ty nejlepší obaly na světě mezi sebou.

 

Poděkování partnerům soutěže

Poděkování patří partnerům letošního ročníku OBALU ROKU, bez jejichž podpory by se soutěž nemohla uskutečnit. Generálním partnerem a zároveň partnerem třídění je společnost EKO-KOM, stříbrnými partnery jsou společnosti EMBAX-PRINT, FACHPACK, THIMM PACK’N‘DISPLAY, SMURFIT KAPPA. Bronzovým partnerem soutěže je DS SMITH PACKAGING. Partnerem je veletrh BRAU-BEVIALE a společnost IPSOS.