Novela českého obalového zákona v parlamentě, v Německu byl v loňském lednu zaveden obalový zákon VerpackG, Slovensko se připravuje-nepřipravuje na zálohy jednocestných plastových a kovových nápojových obalů. Dostatek důvodů k uspořádání odborného semináře. Naléhavosti problémů a vzrůstající nejistotě českého a slovenského průmyslu daného rostoucí komplikovaností a nejednoznačností přijímaných právních předpisů odpovídal i zvýšený zájem o akci.

  Obalový zákon komplexně

Obalový institut Syba seminář Obalový zákon komplexně postavený na porovnání požadavků obalové environmentální legislativy Německa, Slovenska a Česka uspořádal 13.2.2020 v konferenčních prostorách SOU gastronomie a podnikání v Praze. Semináře se zúčastnilo přes 120 zástupců českých i slovenských firem. Akci zahájila i ukončila ředitelka institutu, paní Iva Werbynská.

  Německo

Paní Gunda Ruchut, šéfka agentury registrující obaly na celoněmecké úrovni - Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, Osnabrück, neměla o diskutující nouzi. Ke každému nastolenému tématu se  zvedla živá diskuze dokládající, že předpis a běžná životní realita potřebují čas, aby si „sedli“. Ačkoli se mluví o „výrobci“ obalu, ve skutečnosti je to subjekt prodávající na německém trhu balené výrobky. Na rozdíl od české a slovenské obalové legislativy, je německá soustředěna na „spotřebitele“. Nicméně „spotřebitelem“ není jen osoba nakupující pro domácnost, ale také „malý živnostník“, restaurace, hotel, nemocnice, farmář a podobně. Vedle registrace a podávání hlášení centrální organizaci Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister musejí „výrobci“ uzavřít smlouvu s některou firmou s licencí „duální systém“ (analogie naší AOS EKO-KOM) a té platit tzv. licenční poplatky. Poplatky se stanoví dle katalogu balených výrobků „Katalog systembeteiligungspflichtiger Verpackungen“ o stovkách pozic, například jenom pro jogurt je tam k výběru z 32 možností provedení balení. Lze se důvodně obávat, že ani výklad paní Rachut nestačil k pochopení německého principu zvýhodnění šetrných obalů v rámci ekomodulace.

Slovensko

Hlavním tématem, které poutalo pozornost ohledně slovenské legislativy byly připravované zálohy na petky a plechovky pro nápoje. Ve své prezentaci Michal Sebíň, ředitel NATUR-PACK, Bratislava informoval o speciálním zákonu k tomuto problému. Zákon je stručný a všechny praktické požadavky důležité pro hráče na trhu a to včetně značení přenechává na správci zálohového systému jednorázových obalů na nápoje. MŽP SR správce dosud nezaložilo…

Podobně, jako v Německu je Centrální registr, na Slovensku se „výrobci obalů“ musí registrovat v „Registru výrobců obalů“.

 Česko

Vlado Volek, OBALOVÝ INSTITUT SYBA, Praha se s účastníky podělil o postřehy z návrhu novely zákona o obalech tč. procházejícího parlamentní mlýnicí.

Předkladatel novely zákona o obalech, MŽP ČR, se zřejmě inspirovalo na Slovensku a do návrhu novely vložilo institut „pověřeného zástupce“ pro povinné osoby, které nejsou usazeny v ČR.

Horší ovšem je, že navrhuje pro sebe zrušit stanovení, „zda určitý typ výrobku je nebo není obalem“. Byly vydány desítky stanovisek a ukázaly se pro praxi užitečnými. Naopak, nejen že neruší mrtvou povinnost pro obchodníky o informování odběratele a spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru (Ruku na srdce: informoval vás někdo někdy v prodejně za celých 20 let platnosti tohoto předpisu „o způsobu zajištění zpětného odběru“?), ale ji rozšiřuje i povinnost informovat „o možnostech předcházení vzniku odpadu z obalů a o negativních dopadech na životní prostředí protiprávního zbavování se odpadu z obalů mimo místa určená k jeho odkládání“. Už vidím, jak na mne ve večerce u kasy spustí: Informuji vás o možnostech předcházení vzniku odpadu z obalů a o negativních dopadech na životní prostředí protiprávního zbavování se odpadu z obalů mimo místa určená k jeho odkládání… Také to cítíte jako blbost? O nové definici kompozitního obalu ani nemá smysl se bavit.

 Obalová akademie

Změna místa, nástup do zaměstnání, ale i nové trendy, materiály, technologie či legislativní požadavky se odráží v rostoucím zájmu o celoživotní vzdělávání i v oblasti obalů, obalových materiálů a balení. Vzdělávací projekt Obalová akademie je toho důkazem, loni organizátor registroval více než čtyři stovky frekventantů jednodenních seminářů a workshopů i vícedenních školení. Jak dokládá statistický přehled, jedná se o meziroční růst v posledních dvou letech v průměru o 25 %. A jak ukazuje zájem o akce vypsané letos, trend zvýšeného zájmu pokračuje.