Pod názvem Obalové povinnosti v EU uspořádala společnost Reclay Slovensko seminář věnovaný povinnostem z pohledu environmentální legislativy vycházející ze Směrnice 94/62/ES v Rakousku, v Německu a v Česku. Akce měla ukázat slovenským výrobcům baleného zboží, jaké povinnosti se jich v této oblasti týkají ve spojení s prodejem jejich zboží ve zmíněných zemích.

Thomas GeirhoferRakousko

Posluchače s rakouskými požadavky seznámil Thomas Geirhofer, Reclay Ostrreich. Ve své prezentaci uvedl, že povinnými osobami v Rakousku jsou výrobci a dovozci se sídlem v Rakousku a provozovatelé e-shopů (zásilkové obchody) jak v Rakousku, tak i mimo, pokud dodávají rakouským zákazníkům. V Rakousku povinnosti za výrobce, distributora může převzít dodavatel obalových materiálů, to se týče „obalů z domácnosti“. U distribuce „obalů z průmyslu“ může odpovědnost převzít jak předcházející stupeň, tak i stupeň následující.

 

Mario SimonNěmecko

Posluchače s novými německými  požadavky v duchu 7. vydání Verpackungsverordnung - VerpackV seznámil Mario Simon, Reclay Group. Dle Maria Simona povinnými osobami vedle německých subjektů jsou i firmy mimo Německo, které dodávají balené zboží do Německa.

 

Česko

Slovenské výrobce o jejich povinnostech informoval Vlado Volek, OBALOVÝ INSTITUT SYBA. Z jeho pohledu slovenský výrobce baleného zboží při jeho prodeji českému obchodnímu partneru má v zásadě dvě povinnosti: informovat o hmotnosti obalů v členění na jednotlivé obalové materiály a dodat prohlášení o shodě s STN EN 13427.

Redukované informace

Rakouský i německý řečníci redukovali povinnosti pouze na poplatky do systému sběru a využití obalových odpadů. Zcela pominuli další povinnosti, například prevenci, těžké kovy, prohlášení dle harmonizovaných technických norem a značení (materiálová identifikace). Také informace o značce zelený bod nebyly jednoznačné.

Obalové povinnosti v Rakousku, Německu a na Slovensku

Reclay bude podobně zaměřený seminář pro české výrobce: Obalové povinnosti v Rakousku, Německu a na Slovensku pořádat dne 5.5.2015 v Brně.