Navzdory většinové nespokojenosti ze strany podnikatelů, ale také Oprávněných organizací (OO) byl 17.3.2015 Národní radou Slovenské republiky schválen nový zákon o odpadech. Hlasování o zákonu předcházelo 116 hlasování o pozměňovacích návrzích. Na trhu s odpady zákon uvádí mnoho novinek, včetně možné monopolizace trhu, změny pro sběrné dvory, a také zrušení Recyklačního fondu (RF).

Zlom 1.1.2016

Zákon nabyde účinnosti 1. ledna 2016, přičemž rušení RF bude trvat do 31.12.2016, kdy nastane jeho úplný zánik.

Konec slovenského obalového zákona

Stávající obalový zákon byl do nového odpadového zákona také včleněn, tím samostatnému slovenskému zákonu zbývají tři kvartály života.

Odpadový superzákon

Nový slovenský odpadový zákon zavádí princip rozšířené odpovědnosti výrobců za následující komodity:

  • obaly;
  • neobalové komodity;
  • elektrozařízení;
  • baterie a akumulátory;
  • pneumatiky;
  • vozidla.

Vzhledem k důležitosti tohoto právního předpisu se mu budeme v dalších článcích podrobněji věnovat.

(informace převzata z webu OO NATUR-PACK)