Společnosti organizované ve Svazu výrobců vlnitých lepenky (SVVL) mohou až do třetího čtvrtletí roku 2021 ve srovnání s odpovídajícími třemi čtvrtletími roku 2020 vykazovat výrazný nárůst prodeje v metrech čtverečních, a to ve výši až 11,7 procent. Výrobci se však nadále potýkali s nedostatkem papíru a se strmým růstem jeho cen.

 

Od ledna do září 2021 dodali členové SVVL 809 milionů metrů čtverečních vlnité lepenky, což je o 153 milionů metrů čtverečních více než v odpovídajícím období předchozího roku. Výše zakázek v českém průmyslu vlnité lepenky je stále velmi dobrá. Průmyslu se v tomto ohledu daří, výrobní kapacity jsou prakticky plné. Současně se však výrobci, stejně jako v mnoha jiných odvětvích, potýkají s drastickým nedostatkem surovin. Množství papíru pro výrobu vlnité lepenky je na hraně, protože poptávka roste v celé Evropě a výrobní kapacity papíru nelze v krátké době navýšit.

Nedostatek surovin jako současný hlavní problém

Stejně tak situace na trhu starého papíru zůstává napjatá a vyznačuje se nedostatkem objemu komerčního sběru a silnou poptávkou ze strany papírenského průmyslu. Ceny recyklovaného papíru k výrobě vlnité lepenky v prvních třech kvartálech 2021 nadále strmě stoupaly. Podle nezávislého zdroje EUWID dosáhly s nárůstem o více než 60 procent (září 2021 ve srovnání se září 2020) nové rekordní úrovně.

Obalový průmysl patří k stabilním zaměstnavatelům

Vzhledem k velkému objemu zakázek je potěšující, že počet zaměstnanců zůstává na vysoké úrovni i přes pokračující racionalizaci a automatizaci. Členové SVVL společně zaměstnávají celkem 3 100 zaměstnanců, celý průmysl s dalšími výrobci lepenkových obalů víc než 4 500 lidí. Obalový průmysl je relativně nezávislý na ekonomických výkyvech a je tak stabilním zaměstnavatelem s atraktivními pracovními příležitostmi v oblasti designu/konstrukce, výroby a zákaznického servisu.