Obal roku 2021 - jediná certifikovaná soutěž v Česku a na Slovensku, určena pro společnosti podílející se na zajímavém obalovém řešení, skončila mimořádně úspěšně.  Vedle cen Obalu roku byly uděleny i ceny hlavní – Cena za Udržitelnost, Design Touch a Zlatá, Stříbrná (zde dokonce 2x) a Bronzová cena předsedkyně poroty. Každý pátek jsme připravili rozhovor s hlavními vítězi, tak, aby byl nejenom zajímavý, ale i inspirativní pro další ročník soutěže. Dnes se zaměřením na Udržitelnost.

 

Dnešní rozhovor je s vítězem ceny za Udržitelnost, tedy společností STABILPLASTIK, za kterou odpovídá jednatel společnosti, Patrik Luxemburk. Cenu dostala firma díky paletě Stabilplastik, která je vyráběna z 100 % odpadového recyklátu PP/PE, s akcentem na cirkulární ekonomiku a udržitelnou efektivnost zpracování. Více o exponátu i dalších vítězích Obalu roku najdete zde.

 

-          Jaké byly hlavní důvody výběru přihlášení konkrétního vítězného exponátu do soutěže OR? 

 

Hlavním důvodem přihlášení naší přepravní palety z recyklovaných plastů bylo zviditelnění faktu, že i odpad může být zdrojem, že lze výrobek vyrobit bez použití primárních materiálů. Chtěli jsme ukázat, že to opravdu jde a že poměrně významná část odpadu končí zbytečně ve skládkách či spalovnách.

 

-          Můžete „odtajnit“ u vítězného exponátu nějaké info, co v přihlášce nebylo? Na příklad – úspěšná Case study, jiné ohodnocení v jiné soutěži? nový zákazník, modifikace exponátu, problémy s vývojem? Atd.

           

Naše paleta se 100% podílem směsného recyklovaného plastu byla certifikována na LCA (zhodnocení celoživotního cyklu výrobku), kdy v porovnání s klasickou dřevěnou paletou byl prokázán její o 74% nižší dopad na životní prostředí. my však jdeme ještě dál. Protože naším jediným energetickým zdrojem je elektřina, rozhodli jsme se, že si ji budeme vyrábět za použití obnovitelných zdrojů sami. Od listopadu 2021 bychom tedy měli být v oblasti elektrické energie z minimálně 30% zcela soběstační a pokud elektrárna „pojede naplno“, měli bychom si dokázat pokrývat sami celou kapacitu elektrické energie. Více jak 70% naší produkce směřuje na náročné trhy Západní a Severní Evropy. konkurence je velká a možnosti modifikací recyklátu omezené, takže výzkumu věnujeme nejvyšší prioritu. Spolupracujeme s předními výzkumnými pracovišti v ČR, SRN a Kanadě.

 

-          Zúčastňujete se pravidelně soutěže OR, ev. kolikrát? Zvažujete přihlášení vašeho vítězného exponátu i do mezinárodní soutěže World Star, pro kterou je OR jako jediná soutěž na českém trhu certifikována?

Soutěže jsme se letos zúčastnili poprvé, o to víc nás potěšilo, že kromě hlavní ceny Obal roku 2021 jsme získali jako jediní i Cenu udržitelnosti. Je to pro nás velký závazek a zároveň satisfakce za více jak 20 let činnosti. Přihlášení našeho exponátu do soutěže World Star zvažujeme v příštím roce, kdy chystáme poměrně revoluční výrobek, který si klade za cíl ještě mnohonásobně snížit ekologickou stopu našeho vlajkového produktu - přepravní palety.

 

-          Jaký význam má pro vás, ev. obecně soutěž OR na českém trhu?  Zvažujete účast i v dalším ročníku? 

Soutěž má pro nás zásadní význam, protože umožňuje vidět, jakým směrem se trh ubírá a zda u společností nezůstává v oblasti udržitelnosti pouze u slibů. Dalšího ročníku se chceme opět zúčastnit s naším novým výrobkem spojujícím využití odpadů jako zdrojů a digitalizace (IoT).

 

-          Jaké případné změny byste v soutěži Obal roku uvítali?

Uvítali bychom zapojení dětí/studentů do soutěže a rovněž zapojení případně akademické sféry. Oblast výzkumu a vývoje považujeme za ten hlavní generátor konkurenceschopnosti výrobků na trhu a mládež je budoucností nás všech a bylo by vhodné zainteresovat do problematiky i lidi, kteří za pár let budou určovat budoucí směřování naší země.