Na přelomu července/srpna skupina FEFCO zveřejnila zprávu o vhodnosti balení ovoce do přepravek z vlnité lepenky. Na základě výzkumu provedeného Boloňskou universitou byly porovnávány vratné plastové přepravky a přepravky z vlnité lepenky, papírový materiál byl vyhodnocen ložení čerstvého ovoce jako velmi vhodný a spotřebitelsky výhodný.

O výhodách použití vlnité lepenky jako obalového materiálu z hlediska pevnosti, recyklovatelnosti, nízké hmotnosti a dalších mnohých aspektů asi není třeba nikoho přesvědčovat.

Vlnitá lepenka snižuje možnost kontaminace

Na základě provedeného výzkumu bylo zjištěno, že přepravky z vlnité lepenky zajišťují ovoci lepší kvalitu, čímž se snižuje u ovoce i náchylnost k mikrobiální kontaminaci. Rovněž dochází ke snížení rizika případného vzniku nemocí přenášených potravinami. Zvýšení trvanlivost ovoce přispívá k delšímu udržení jeho čerstvosti, vůně, vzhledu a chuti.

Čerstvé ovoce v lepenkových přepravkách

Výzkum byl vedený profesorem Rosalba Lanciotti z Boloňské university, Ústav zemědělských a potravinářských věd. Ve své studii se zajímal zejména o tom, jak rozdíly v obalových materiálech mohou mít vliv na různé typy kontaminace. Výsledky ukázaly statisticky významné rozdíly v mikrobiologické kvalitě mezi produkty zabalené v plastových přepravkách a krabicích z vlnité lepenky, která se v tomto typu balení ovoce ukazuje být vhodnějším materiálem a ovoce v ní je čerstvější po dobu 3 a někdy i více dnů.