Společnost LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG je leaderem ve výrobě folií pro horkou i studenou ražbu. Na letošní Drupě firma představila nejenom nové typy folií, ale i nástroje pro optimalizaci procesů. Netradiční barevné efekty, nové designové kreace, 3D efekty i nové typy holografických folií – to je jen část „ochutnávky“ novinek tohoto globálního hráče.

Optimalizace procesů

Inovativní  Kurz Easy významně ušetří čas i náklady producentům obalů s foliovou ražbou. Součástí je především software Foil Connect, který kromě jiného, slouží pro rychlou kalkulaci co nejúčinnějšího využití folie, včetně maximálního zkrácení času přípravy. Společnost se již dávno nesoustředí pouze na konvenční techniky, ale nabízí řešení i pro digitální tisk.  KURZ vyvinul i nový typ procesu pro vygenerování metalických efektů u digitálního tisku.

Nové typy folií

Mezi klíčové oblasti zájmu společnosti patří i propojení optické funkce s mobilním přístupem k datům. Mezi designové inovace lze zařadit White sérii, kde u duhové holografické folie převládá elegantní matný bílý tón. Rovněž folie  Luxor MTS PolarLight nabízí netradiční barevné efekty. Pod různým úhlem pohledu lze vidět  dvě zcela odlišné barvy. U dalších folií nechybí ani hloubkové či flip efekty atd.