Nejnovější stanovisko EFSA (European Food Safety Authority, Evropský úřad pro bezpečnost potravin), které se opírá o opětovné vyhodnocení toxicity bisfenolu A (BPA) a následného přehodnocení expozice konzumentů touto látkou, vyjadřuje názor, že BPA nepředstavuje žádné riziko pro kteroukoli věkovou skupinu včetně nenarozených dětí a dospívajících.

Stávající obaly s PBA jsou bezpečné

Expozice v potravě, nebo z kombinace různých zdrojů je hluboko pod bezpečnou mezí tzv. „tolerovaným denním příjmem (TDI). Nová data a sofistikovanější metody přiměly EFSA k tomu, že bezpečná hranice pro BPA byla výrazně snížena z 50 mikrogramů na 1 kg tělesné váhy pro den (µg/kg KG/den) na 4 µg/kg/KG/den). Nejvyšší odhady pro expozici potravinami jsou 3-5 násobně pod novou TDI hodnotou. Nejistota týkající se případných zdravotních účinků BPA na prsní žlázy a reprodukční orgány, metabolický a imunitní systém, neurologické poruchy jsou zahrnuty do výpočtu hodnoty TDI. Kromě toho je hodnota TDI považována za prozatímní, dokud nebude ukončena dlouhodobá studie u krys, která by snížila nejistotu.

Francie – zákaz

V rozporu se stavem ve naprosté většině zemí Evropy, platí ve Francii zákaz obalů s PBA, jinde v Evropě se omezení týká láhví pro kojence. Stanovisko EFSA je podkladem pro Komisi EU, aby vydala právně závazný předpis. S ohledem na závažnost a složitost schvalovacího mechanismu nelze tento předpis očekávat před koncem roku 2015.

BPA v obalech

Bisfenol A je chemická látka, která má poměrně široké použití, obalovém průmyslu například ve vnitřních lacích nápojových plechovek nebo v nádobách na vodu z polykarbonátu (PC).