Veletrh Pharmintech dlouhodobě představuje kompletní technologický dodavatelský řetězec pro oblast farmacie a léčiv, a to včetně balení. Po úspěšné organizaci v rámci  IPACK-IMA, bude tento model zachován i pro ročník 2025.

 

Nový ročník veletrhu Pharmintech se bude konat od 27. do 30. května 2025, a již dnes se ukazuje zájem  výrobců a dodavatelů inovativních řešení v oboru farmacie, kteří budou s velkou pravděpodobností na veletrhu vystavovat A zdaleka se nejedná jen o italské dodavatele, naopak velký zájem je i od společností působící v mezinárodním měřítku. Veletrh si tedy nadále ponechává statut globální akce.

 „Veletrh 2025 bude zaměřen na celý dodavatelský řetězec propojený s průmyslem“ – potvrzuje Simone Castelli, generální ředitelka IPACK-IMA. "Od zpracování po balení, od komponent po čisté prostory, od aplikací pro řízení závodu až po digitální a automatizační technologie pro správu dat, žádná část dodavatelského řetězce není na výstavě opomenuta. Cílem je zaručit komplexní přehled o trhu, zaměřené nejen na farmacii, parafarmaceutiku, zdravotnické prostředky a biotechnologie, ale také na kosmetické a nutraceutické komunity“.

 

Jeden společný podnik, dva úspěšné příběhy

 Síla Pharmintech spočívá v jeho schopnosti obsáhnout celé odvětví, což lze mimo jiné přičíst obnovenému partnerství mezi BolognaFiere – vlastníkem značky – a IPACK-IMA – organizátorem výstavy.  IMPACK-IMA přináší na akci síťový potenciál, který pramení z její pozice v rámci dodavatelského řetězce balení a zpracování. Konkrétní reakce na zpětnou vazbu z průmyslu a společný podnik se ukázal již při konání minulého spojení jako šťastný krok.

 

Akcent na udržitelnost, inovace a digitalizaci

"Tato strategická unie je postavena na úspěchu předchozí výstavy" - pokračoval Castelli, „Pharmintech opět uvedeme vedle IPACK-IMA s cílem vytvořit synergie mezi podobnými segmenty, v nichž se zájmy návštěvníků a vystavovatelů často překrývají, a zvýší se tak příležitosti pro celé odvětví. Tento poznatek, který se objevil během předchozího akce, potvrzuje úspěšnost modelu těchto akcí pohromadě při zachování jejich tříleté periodicity, která přímo souvisí se standardním vývojovým cyklem technologií ve farmaceutickém průmyslu.“ Důraz veletrhu v roce 2025 bude především na technologické inovace, udržitelnost a digitalizaci.