Evropská komise v roce 2020 navrhla novou směrnici o odolnosti kritických subjektů. Cílem uvedené směrnice je zvýšit odolnost subjektů, které poskytují základní služby v EU. Návrh směrnice je v současné době předmětem jednání mezi Evropským parlamentem a Radou Evropské unie. O konečném obsahu směrnice, včetně jejího odvětvového pokrytí, rozhodnou oba normotvůrci. Stejně jako v případě směrnice z roku 2008, která bude nahrazena novou směrnicí, jakmile bude přijata, by veškerá označení kritických subjektů byla prováděna vnitrostátními orgány.

 

Pokud jde o zajištění dodávek potravin a potravinové zabezpečení, Komise zřídila evropský mechanismus připravenosti a reakce na krize v oblasti potravinového zabezpečení, jehož cílem je zlepšit připravenost EU
v této oblasti. Do působnosti tohoto mechanismus jsou zahrnuty potřebné vstupy, jako je obalový materiál, ale nezahrnuje žádný specifický odvětvový přístup pro kritické subjekty v zemědělsko-potravinářském odvětví.

 

Dle níže uvedeného sdělení Evropské komise se na konci letošního roku dozvíme detaily chystaných opatření. 

 

Odkaz na materiál: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2021:689:FIN