Dle aktuálních zpráv je potvrzena cesta pro další regulaci „obalů“. Plastové odnosné tašky z fólie o tloušťce pod 50 mikronů se stanou předmětem další evropské regulace. Namísto racionální cesty k redukci předpisů se europarlament uchyluje k populistické cestě dalších nadbytečných předpisů. Již stávající základní obalový environmentální předpis, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, obsahuje natolik chaotické definice klíčového pojmu směrnice, totiž „obalu“, že nezbývá neúnavným předpisotvůrcům permanentně rozšiřovat počet příkladů co dle jejich pojetí obalem jest či nikoli.

Mám obavy, zda tito zelení tvůrci jsou schopni úvah v širších souvislostech a zohlední při tvorbě tohoto nového nadbytečného předpisu například rozsudek Evropského soudního dvora týkající se právě plastových odnosných tašek.

Europarlament zdá se je neschopen řešit závažné problémy našeho kontinentu a proto se uchyluje k posilování rozbujelé byrokracie pro okrajové problémy, což ovšem podněcuje euroskepticismus.

Igelitky nejsou z igelitu  

Bohužel ctěná novinářská obec také neprojevuje příliš vysokou úroveň znalostí, jak doložila zavedením a častým používáním pojmu „montovny“  v hanlivém smyslu. Igelit je obchodní název plastu na bázi PVC, plastu vyvinutém v IG Farben (také výrobcem insekticidu Zyklon-B používaném k usmrcování v koncentračních táborech). Plastové odnosné tašky nejsouigelitu, ale z polyetylénu. A mohou být i z biopolymerů…