Konstrukce vyvinutá společností Smurfit Kappa Czech, závod Žebrák pro společnost Koito je přepravním obalem pro přední světlomety B12L vozů Nissan pro ruský trh. Jedná se o úplně nový typ obalu – tzv. paletové jednotky pro 12 ks světlometů a jejich dopravu v rámci logisticky náročného řetězce až k odběratelům.

Paletová jednotka – vlnitá lepenka

Cílem bylo vyvinout obal, který zaručí přepravu více kusů světlometů v jednom obalu, tzv. skupinové balení v paletové jednotce. Zadání specifikovalo pouze rozměr paletové jednotky v atypickém rozměru, která měla být pevně spojena s dřevěnou paletou. Počet světlometů umístěných v lepenkové mřížce měl být minimálně 10 ks ve dvou vrstvách v kompletu. Tento typ konstrukce vyžadoval změnu dosavadního způsobu separátního obalu se zachováním potřebné fixace s nutnou ochranou čočky a plastových bracketů produktu.  

Obaly budou využívány pro dodávku námořní cestou v kontejnerech a budou vystaveny extrémním vlivům a zatížení během dopravy.

Nové řešení

Původní řešení z japonské filiálky Koita nevyhovovalo záměrům zákazníka, který je orientován na ruský trh, hlavně z hlediska malého počtu světlometů v kompletu a nutností ochrany světla folií, což zvyšuje pracnost a časovou náročnost při samotném balení ve výrobě a také nákladovou položku balení.

Nové řešení spočívá v krabici a především ve fixační mřížce, která svým tvarem a systémem uchycení dodá produktu nutnou ochranu, zároveň je  eliminována doposud používaná folie a plast..

Jednoduchost a efektivnost

Navržený systém je nejen velmi jednoduchý, ale i opravdu efektivně funkční a důležitý. Zákazník při vkládání světlometů do obalu používá obě ruce a není schopen si ještě otvírat naseknuté chlopně. Zafixovali jsme tedy tyto chlopně pomocí triviálního zámečku a plně tak mřížku připravili pro vložení světlometu. Výhoda chlopní oproti pouhým výsekům spočívá především v tom, že výsek by vytvořil ostrou hranu, o kterou by se čočka světlometu pravděpodobně poškodila. Na rozdíl od toho t ohnuté a zafixované chlopně tvoří pouze okraj z ohnuté lepenky, tedy neostrou hranu.

Konstrukce: Tomáš Daněk

Zákazník vyhlásil výběrové řízení na návrh balení paletové jednotky pro světlomety B12L, z oslovených konkurenčních balení bylo vybráno řešení Smurfit Kappa Žebrák, navržené konstruktérem Tomášem Daňkem, hlavně pro výbornou fixaci světlometu, pro snadnou manipulaci přímo ve výrobě, které bylo doloženo prezentací kompletního balení v závodě zákazníka a plně reflektovalo jeho požadavky.

Obal na čelní světlomety získal ocenění OBAL ROKU 2014.