Společnost Smurfit Kappa Group plc („SKG“ nebo „Skupina“) oznamuje, že se rozhodla opustit ruský trh. SKG již pozastavila podporu svého působení v Rusku, včetně veškerého dovozu a vývozu a veškerého krátkodobého nebo dlouhodobého financování. Tento odchod, během něhož budeme nadále vyplácet své zaměstnance a plnit své zákonné povinnosti, bude proveden řádným způsobem. Ruský trh pro nás představuje méně než 1 % předpokládaných tržeb.

 

Smurfit Kappa je solidární s lidmi na Ukrajině a se všemi, kterých se dotkl zcela neodůvodněný útok na Ukrajinu a její lid. SKG poskytuje a bude nadále poskytovat značnou humanitární podporu ukrajinskému lidu.  Pomáháme také rodinám zaměstnanců a dodavatelů SKG z Ukrajiny a řadě humanitárních organizací poskytujeme humanitární pomoc ve formě výrobků a služeb a finančních prostředků. Navázali jsme také partnerství s Červeným křížem, abychom finančními prostředky podpořili jejich životně důležitou činnost.

O Smurfit Kappa

Smurfit Kappa, jedna ze 100 společností z indexu FTSE, je jedním z předních poskytovatelů papírových obalů na světě. Zaměstnává přibližně 48 000 osob v přibližně 350 závodech ve 36 zemích a její tržby v roce 2021 činily 10,1 miliardy €. Má pobočky ve 23 zemích v Evropě a ve 13 zemích v Severní a Jižní Americe. Je jediným velkým panregionálním hráčem v Latinské Americe. Výrobky, které jsou 100% obnovitelné a vyráběné udržitelným způsobem, zlepšují ekologickou stopu zákazníků.