Registrace do 29. ročníku obalové soutěže OBAL ROKU je otevřena. Zájemci se mohou hlásit jak do známých, tak do nových kategorií. Soutěž je otevřena jako pro výrobce obalových materiálů, obalů, technologií, ale i pro samotné zadavatele těchto obalových řešení a pro agentury, které tato řešení vymýšlejí. Letos vznikly také speciální kategorie pro pivovary. Termín uzávěrky soutěže je 1.8.2022.

 

Kategorie
Zájemci se mohou, stejně jako v předešlých ročnících, přihlašovat do kategorií Potraviny, Nápoje, Kosmetika, Farmaceutické produkty, Čisticí a prací prostředky, Elektronika a spotřebiče, Automotive, Přepravní a průmyslové obaly, Dárkové obaly, POP & POS displeje, Etikety, E-commerce, Procesy a technologie, Pet food, Design & grafika a Ostatní. Pro letošní rok jsou otevřené 3 nové kategorie:

  • Design Touch – pivní plechovka
  • Design Touch – pivní láhev
  • Design Touch – pivní etiketa

Tyto kategorie jsou určeny pro přihlašovatele z řad pivovarů a převzal nad nimi záštitu Svaz pivovarů a sladoven, v čele s ředitelkou, paní Martinou Ferencovou, která tak bude nově v porotě.

 

Důležité termíny

V rámci letošního ročníku bude registrace otevřena až do 1. srpna 2022. Představení jednotlivých přihlášených obalů proběhne nově před porotou ve 3 dnech a to v posledním srpnovém týdnu – 23., 24. a 25. srpna. I letos se tak vychází vstříc zájemcům o účast v soutěži, kteří díky tomuto posunu mají dostatek času na přípravu přihlášek a výběr vhodných exponátů.

 

Galavečer

Galavečer proběhne 13. října 2022 po skončení odborné části kongresu OBALKO a bude jím provázet oblíbená moderátorka Marcela Augustová, která je moderátorkou hlavní zpravodajské relace Události, na České televizi.

 

Registrace do soutěže a prezentace přihlášek

Prezentovat obaly před porotou bude možné třemi způsoby. První možností je, že obal představí přihlašovatel osobně před porotou. Druhou možností je, že využije představení prostřednictvím organizátora. Třetí možností představení obalu, je představení prostřednictvím Zoom videokonference.

Registrace do soutěže i letos probíhá online a to prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu www.obalroku.cz.  

 

Kritéria hodnocení

 V rámci hodnocení přihlášených exponátů bude letos brán velký zřetel na tato kritéria:

  • míra inovace
  • technické zpracování (kvalita materiálu, funkčnost exponátu, výrobní provedení)
  • design (grafická a/nebo konstrukční podoba)
  • logistická otázka (stohovatelnost...)
  • udržitelnost (míra recyklace) 

 

Jana Žižková, předsedkyně poroty, řekla: „Další ročník Obalu roku se blíží…. I když rok vypadá jako velmi krátká doba, každoročně se nestačím nejenom já, ale i členové poroty OR divit, jakými zajímavými řešeními nás naši výrobci překvapí. A to se přitom říká, že v obalech se toho už moc nového vymyslet nedá. Pravda to ale není, zjednodušeně řečeno nové společensko-ekologicko-ekonomické výzvy potřebuji odpovídající nová řešení. A nové výsledky pak validuje jejich uživatel. Čeští výrobci nabízejí nejenom tradičně vysokou evropskou úroveň, ale dokáží rychle a inovativně i reagovat na požadavky či proměny trhu. Pevně věřím, že ani letos nebudeme v komisi OR zklamáni a přiznávám se, že se upřímně a vlastně i nedočkavě těším.“

 

Iva Werbynská, ředitelka Obalového institutu SYBA, organizátora soutěže, uvedla: „Přichází stále nová a nová a hlavně komplikovanější nařízení z Evropské komise a to je pro každého obaláře výzvou. Někdo by řekl, že už se toho moc nového v obalech vymyslet nedá, ale účastníci soutěže nám to pokaždé vyvrátí. Soutěž OBAL ROKU dává příležitost k získání ocenění a jeho následné využití pro komunikaci nového produktu široké veřejnosti. Vždyť správný obal zvyšuje hodnotu produktu. Posílejte přihlášky, těšíme se na vás a na vaše obaly.“

 

OBAL ROKU           
OBAL ROKU je jediná certifikovaná obalová soutěž určená pro české i zahraniční firmy, které se podílí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na  trhu objevují. Celá soutěž vyvrcholí slavnostním předání ocenění na Galavečeru OBALu ROKU.

Úspěch v soutěži OBAL ROKU dává možnost nominace a je bránou do světové soutěže WorldStar Award. Zde se utkají ty nejlepší obaly na světě mezi sebou.

 

Poděkování patří partnerům letošního ročníku OBALU ROKU, bez jejichž podpory by se soutěž nemohla uskutečnit. Generálním partnerem a zároveň partnerem třídění je společnost EKO-KOM, stříbrnými partnery jsou společnosti EMBAX-PRINT, FACHPACK, THIMM PACK’N‘DISPLAY, SMURFIT KAPPA. Bronzovým partnerem je společnost DS SMITH CZECH REPUBLIC. Partnerem je veletrh BRAU-BEVIALE a společnost IPSOS.