Save Food je globální inciativa zaměřená na snížení ztrát potravin a redukci odpadu. Tato iniciativa vznikla z podnětu FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations), připojila se řada institucí, korporací i privátních firem.  Francouzský parlament dokonce začátkem letošního února schválil zákon proti potravinovým ztrátám. Kvalifikované odhady říkají, že například ztráty v potravinách z cereálií dosahují až 30 %, což pro představu činí 763 miliard balení těstovin. U mléčných výrobků se ztráty šplhají k 20 %. Kořenová zelenina a ovoce jsou na tom ještě podstatně hůře, ztráty v těchto komoditách dosahují až 45 %, v severní Africe i přes 50 %.


Mezinárodní konference Save Food 

V rámci doprovodného programu druhého dne veletrhu EmbaxPrint pořádal OBALOVÝ INSTITUT SYBA s ohledem na souběžně probíhající potravinářské veletrhy Salima mezinárodní konferenci Save Food zaměřenou na balení potravin. Zájem o akci předčil očekávání a už týden před zahájením veletrhu organizátor hlásil naplnění kapacity.

Zabraňme plýtvání. Řešení pomocí obalů.

Victoria Heinrich, OFI ve svém příspěvku Save Food Packaging za pomoci překladatele nastínila možnosti, jak můžou vhodné obaly sloužit k prodloužení životnosti potravin a předcházet zmíněným ztrátám.

Obaly nabízí řešení na různých úrovních, například volbou moderních materiálů, jako jsou různé aktivní, nebo inteligentní obaly.  Jednoporcová, malá balení, která zamezují zbytečnému plýtvání. Znovu uzavíratelné obaly, nebo prostě jen vhodně zvolený druh a síla materiálu.